X Jubileuszowa Konferencja WODY OPADOWE ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE 12-13 maja 2015 r., Kołobrzeg

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich, zainteresowanych wodami opadowymi, a zwłaszcza ich retencjonowaniem na kolejną już 10 Jubileuszową Konferencję z serii Wody opadowe – Aspekty prawne, Ekonomiczne i Techniczne. Konferencja sama w sobie jest już instytucją, bo w jej wcześniejszych 9 edycjach w latach 2007-2014 udział wzięło ponad 1000 uczestników. To jak na konferencję krajową olbrzymi sukces i to nie tylko organizacyjny, bo dotychczasowe spotkania w miastach takich, jak: Gdańsk, Poznań, Toruń, Włocławek, Gdynia, Łódź, Wrocław i Iława zaowocowały integracją środowisk związanych zawodowo z wodami opadowymi. Możemy o tym śmiało zaświadczyć własnym przykładem, bo idea naszego portalu retencja.pl rodziła się systematycznie na kilku kolejnych edycjach, aby dojrzeć ostatecznie na 9 konferencji w Iławie. Tym, co chyba najmocniej przyciągało uczestników konferencji z serii Wody opadowe to przede wszystkim jej praktyczny charakter. Liczymy, że zapowiadane spotkanie w Kołobrzegu będzie jak najbardziej praktycznym. Oprócz już znanych kanonów w postaci zagadnień: opłat za wody opadowe i roztopowe, zjawisk ekstremalnych na terenach zurbanizowanych, retencjonowania i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi można spodziewać się także prezentacji narzędzi ułatwiających pracę projektanta systemów odwodnienia. Co ważne, tak jak w latach uprzednich prezentowane referaty nie mają być najważniejszą treścią konferencji, ale raczej podstawą do dyskusji mniej lub bardziej oficjalnych, toczonych w panelach i kuluarach. Zapraszamy zatem raz jeszcze, do zobaczenia tym razem w Kołobrzegu…

 

Obecnie swój udział w konferencji potwierdziło 107 osób.

Powrót