Zaakceptowana lista rankingowa – konkurs POIiŚ

W roku 2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ostatni konkurs na dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020. Na realizację inwestycji dot. wód opadowych było 60 mln zł. Szczególnie zachęcający jest poziom możliwego dofinansowania inwestycji, bo aż do 85% środków, zatem jest o co walczyć.
Po raz kolejny pomogliśmy polskim miastom wziąć udział i pozyskać środki na budowę nowej infrastruktury. Dzięki naszej naszej współpracy z DS CONSULTING Sp. z o.o. udało się podnieść początkowe liczby punktów z ok.40, aż do 64 w przypadku Słupska, 58 dla Miasto Pruszcz Gdański i 45 dla Miasta Gdańska.
Uzyskana punktacja i wysoce merytoryczna zawartość wniosków pozwoliły na przyznanie wszystkim 3 miastom wnioskowanych środków. Miasto Słupsk zajęło 1.miejsce w konkursie, a Gmina Miejska Pruszcz Gdański 2.miejsce. Nie jest to nasze pierwsze podium w tymże konkursie – Pruszcz Gdański 1.miejsce w 2019, Miasto Łódź w 2018 również 1.miejsce.
Start w konkursie na dofinansowanie we współpracy z firmami RETENCJAPL Sp. z o.o. i DS CONSULTING Sp. z o.o. zdecydowanie zwiększa szanse na zajęcie wyższej pozycji w rankingu i pozyskanie dofinansowania. W latach 2018-20 udało nam się pomóc uzyskać ok.80 mln zł na nowe inwestycje, które poprawią retencję w miastach i przyczynią się do zmniejszenia skutków zmian klimatu.
Powrót