Zapraszamy na konferencję Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, 11-13 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która odbędzie się 11-13 września w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

 

Tematyka konferencje skupiać się będzie na zagadnieniach takich jak:

 • gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi jako warunek konieczny
 • wytyczne regulatora w odniesieniu do wód opadowych
 • finansowanie inwestycji
 • system poboru opłat za deszczówkę
 • systemy informatyczne w gospodarowaniu wodami opadowymi o roztopowymi
 • zrównoważone gospodarowanie wodami pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych
 • zielono-niebieska infrastruktura
 • systemy odzysku wody deszczowej dla obiektów kubaturowych
 • sposoby rozdziału ścieków komunalnych i deszczowych
 • retencja i mikroretencja
 • dobre praktyki na przykładzie już zrealizowanych, jak i wdrażanych projektów w polskich miastach

 

Podczas wydarzenia odbędą się również ciekawe warsztaty. Szczegóły poniżej.

Tematyka warsztatów:  

Prawno-ekonomiczne warsztaty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów pobierania opłat za gospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

 1. Blok prawny
  • Modele pobierania opłat za deszczówkę w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych
  • Model cywilnoprawny vs administracyjnoprawny
  • Powierzchnie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru opłaty
  • Charakterystyka umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 2. Blok ekonomiczny
  • Bilansowanie finansowe systemu w świetle kosztów związanych z obsługą kanalizacji deszczowej
  • Metodologia wyliczenia wysokości opłaty za odprowadzanie deszczówki
  • Alternatywne źródła finansowania procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych
  • Analiza case study

 

Szczegóły na stronie organizatora: Konferencja GWOR

 

Powrót