Zapraszamy na szkolenie „Zbiorniki retencyjne wód opadowych – dobór deszczów miarodajnych, obliczenia objętości i rozwiązania konstrukcyjne”

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym, którego współprowadzącymi będą Członkowie naszego Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr oraz mgr inż. Szymon Mielczarek.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  • Obliczanie deszczów i wymiarowanie zbiorników metodą DWA-A 117
  • Obliczanie dużych zbiorników retencyjnych wód opadowych
  • Modułowe prefabrykowane zbiorniki betonowe DZB – produkt Ecol-Unicon. Zastosowania i rozwiązania

 

Szczegółowe informacje na temat zapisów oraz ramowy program seminarium przedstawiamy poniżej.

 seminarium szkoleniowe

Powrót