Zasady prawidłowego montażu zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających zbudowanych z modułów skrzynkowych

Montaż zbiorników retencyjnych czy retencyjno–rozsączających zbudowanych z modułów skrzynkowych różni się od zbiorników z tradycyjnych materiałów.  Przede wszystkim montaż taki nie wymaga zaangażowania sprzętu ciężkiego typu dźwigi. Zbiorniki skrzynkowe są gotowe do pracy zaraz po ułożeniu – nie wymagają dodatkowego nakładu pracy np. do pielęgnacji betonu. Zbiorniki skrzynkowe można także wykonywać etapami, co powoduje ograniczenie wielkości wykopów, ziemi na odkład itp.

 

Zbiorniki zbudowane z modułów skrzynkowych wymagają jednak innego reżimu przy montażu.

 

O wyborze rozwiązania: zbiornik retencyjny czy retencyjno – rozsączający może decydować wiele czynników:  obecność kanalizacji deszczowej i wydajność kanalizacji deszczowej, zapisy planu zagospodarowania, czy warunki gruntowo- wodne.

 

Więcej informacji  w artykule na stronie Wavin Polska.

Powrót