„Zatrzymaj wodę w miejscu jej wystąpienia”- pod takim hasłem odbyło się spotkanie w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku

21 czerwca 2016 r. w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się spotkanie pod hasłem „Zatrzymaj wodę w miejscu jej wystąpienia”, podczas którego omówiono problemy zagospodarowania wód opadowych, aspekty prawne i rozwiązania techniczne oraz możliwości finansowania zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  Wśród tematów wygłoszonych prelekcji znalazły się m.in. zagadnienia związane z retencją, zmianami w Prawie Wodnym, budową świadomości i edukacją mieszkańców dla zrozumienia problemu gospodarki wodnej czy systemowego podejścia do zagospodarowania wód deszczowych.

W spotkaniu brał udział również Pan Andrzej Osiński- Ekspert z ramienia Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, a także członek grona ekspertów RETENCJAPL.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium na stronie: http://www.wfosigw.gda.pl/news,1536,Zatrzymaj_wode_w_miejscu_jej_wystapienia

Powrót