Jak dobrze wykorzystać zbiornik wodny do wytwarzania energii odnawialnej?

 

W Gdańsku powstała pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna na sztucznym zbiorniku retencyjnym.

 

Efektywne pozyskiwanie oraz przetwarzanie energii ze słońca to jedno z ważnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi w Polsce i na świecie. Przyzwyczailiśmy się do widoku paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków czy też małych lub wielkoobszarowych farm naziemnych (ang. photovoltaics, PV). Pływająca farma fotowoltaiczna (ang. floating photovoltaics, FPV) to jednak nowość w naszym krajobrazie. A teraz właśnie taki projekt rozpoczął swoje działanie w Gdańsku, na terenie Centrum Inwestycyjnego (PCI) – parku przemysłowego zlokalizowanego w sąsiedztwie gdańskiego portu. Głównym jego celem projektu jest dodatkowe wykorzystanie przestrzeni zbiornika wodnego a także rozwój alternatywnych źródeł zaopatrzania w energię zlokalizowanego obok  Centrum Biurowego KOGA. Od lipca na jego dachu działają standardowa instalacja PV. Pływająca instalacja jest zatem kolejnym krokiem miejskiej spółki InvestGDA we wdrażaniu w zarządzanie zasobami inwestycyjnymi miasta Gdańska, rozwiązań z zakresu zielonej energii oraz projektów proekologicznych.

 

Dzięki zainstalowaniu pływającej instalacji energetycznej na sztucznym zbiorniku wodnym pozyskujemy energię bez konieczności zmniejszania terenów do dyspozycji przyszłych inwestorów.

Inwestycja ma charakter pilotażowy, który pozwoli ocenić tę technologię przed potencjalną decyzją o skalowaniu rozwiązania na naszych terenach inwestycyjnych. Pływająca platforma PV, jako pierwsza w Polsce, została umieszczona na sztucznym zbiorniku retencyjnym wód opadowych i jest dobrym przykładem wykorzystania nieużytkowych powierzchni wodnych do generowania zielonej energii   – podkreśla unikalność inwestycji Maciej Cieślik – doradca zarządu InvestGDA – odpowiedzialny za projekty strategiczne w spółce.

 

 

Instalacja w Gdańsku działa od stycznia 2023 r.. Składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW. Są to panele bifacial typu glass-glass czyli posiadające z obu stron panela warstwy odpornego na czynniki zewnętrzne szkła. Tego typu panele są bardziej przystosowane do warunków pracy występujących na platformie pływającej.

 

Do budowy instalacji wykorzystano platformę w technologii Isifloating™ hiszpańskiej firmy Isigenere, która już od 2008 roku zajmuje się pływająca fotowoltaiką i ma duże doświadczenie w tej technologii.

 

– Platforma w technologii Isifloating™ jest przemyślana i zaprojektowana, więc montaż polega na składaniu dobrze wykonanych i pasujących elementów, takich jak pływaki, łączniki, klipsy do paneli, itd. Większość operacji wykonuje się na lądzie, na specjalnie przygotowanym placu montażowym, jedynie końcowy montaż elektryczny przeprowadza się na pływających sekcjach platformy na wodzie – tłumaczy Piotr Musiał, prezes firmy Antamion, wykonawcy instalacji.

 

I między innymi ten fakt odróżnia projekt od innych pływających instalacji, które działają już w Polsce. Pozostałe były budowane na pływakach chińskich. Instalacja w Gdańsku została zaprojektowana z uwzględnieniem lokalnych warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Na ich podstawie zostały wykonane obliczenia wytrzymałości konstrukcji, które następnie wykorzystano przy projektowaniu instalacji. Dzięki temu pływająca elektrownia fotowoltaiczna będzie mogła efektywnie funkcjonować przez wiele lat.

 

Jakie są zalety pływającej instalacji fotowoltaicznej?

Kluczowym wyróżnikiem pływającej fotowoltaiki jest to, że zajmuje ona mniej powierzchni niż porównywalna instalacja na lądzie, generując przy tym więcej energii. Woda zapewnia efekt chłodzenia dla paneli PV, co pozwala osiągnąć uzyski większe o ok. 5-10% niż instalacja na gruncie czy dachu. Na panelach znajdujących się na wodzie osiada także mniej kurzu niż na tych montowanych na dachach czy na ziemi.

Ponadto fotowoltaika na wodzie, umieszczona na zbiornikach sztucznych lub przemysłowych, wykorzystuje miejsca, które nie mają walorów przyrodniczych czy społecznych. To sprawia, że dajemy tym miejscom efektywną funkcjonalność.

 

Filozofia #Let’s move Gdańsk forward

 

To przesłanie wpisuje się w działalność Miasta Gdańska poprzez InvestGDA realizującą inwestycje zgodnie z filozofią #Let’s move Gdańsk forward, a więc wykraczającą poza przyjęte schematy i standardowe działania.

Powrót