Zbiorniki inteligentne PEHD pomagają w skutecznej adaptacji do zmian klimatu

Z roku na rok coraz mocniej odczuwamy efekty zmian klimatycznych. Występujące po sobie okresy suszy i gwałtowne ulewy powodują, że na zmianę borykamy się z brakiem wody lub jej nadmiarem, za każdym razem z dramatycznymi skutkami. Zbiorniki inteligentne Uponor Infra to kompleksowe rozwiązanie retencyjne, które w prosty sposób zapobiega podtopieniom i pozwala efektywnie wykorzystywać zgromadzone wody opadowe w okresie suszy.

 

Nikogo już nie dziwią kolejne doniesienia medialne o falach upałów, deszczach nawalnych, powodziach, gradobiciach, a nawet trąbach powietrznych w Polsce i na świecie.  Chociaż ekstremalne zjawiska pogodowe mają charakter globalny, to ich skutki odczuwane są lokalnie, dlatego coraz więcej miast i gmin wdraża plany adaptacji do zmian klimatu. Opady nawalne, podtopienia i powodzie „błyskawiczne” należą obecnie do największych wyzwań klimatycznych w Polsce, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Przeciwdziałanie im poprzez bezpieczne zatrzymywanie wód deszczowych w miejscu opadu, magazynowanie oraz późniejsze wykorzystywanie deszczówki w okresach suchych to pozycja obowiązkowa w każdym planie adaptacyjnym. Kluczową rolę odgrywają tu rozwiązania retencyjne o różnej skali.

 

Jednym z takich rozwiązań są inteligentne zbiorniki retencyjne PEHD Uponor Infra. Można w nich gromadzić nadmiar wód deszczowych podczas obfitych opadów a potem wykorzystać je do zadań takich jak: podlewanie terenów zielonych, mycie placów i ulic, do celów rekreacyjnych i przeciwpożarowych, spłukiwania toalet oraz rozsączania wód opadowych w gruncie. Zbierając deszczówkę, nie tylko zapobiegamy zalaniom i lokalnym podtopieniom, ale także oszczędzamy cenną wodę wodociągową, redukując przy tym koszty.

 

Inteligentne zbiorniki retencyjne Uponor Infra to wielofunkcyjny układ połączonych i kompatybilnych ze sobą elementów, które mogą pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb inwestora. W skład takiego układu wchodzą: system podczyszczania, zbiornik retencyjny PEHD zbudowany na bazie rur strukturalnych Weholite oraz pełna gama wyposażenia: regulatory przepływu, układy pompowe, zestawy hydroforowe, kosze ssawne, armatura a także aparatura sterująca oraz monitorująca. Każde urządzenie jest dobierane do indywidualnych potrzeb inwestora związanych z wymaganą retencją oraz potencjałem do wykorzystania zgromadzonej wody deszczowej. Pod uwagę brane są również lokalne warunki gruntowo-wodne i dostępność miejsca.

 

Schemat działania inteligentnego zbiornika retencyjnego Uponor Infra opiera się na doprowadzeniu do niego wód deszczowych, które podlegają oczyszczeniu z części stałych w osadniku, a następnie z substancji ropopochodnych w separatorze. Zawartość zawiesiny i substancji ropopochodnych w ściekach oczyszczonych, wychodzących z układu technologicznego osadników i separatorów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311). Oczyszczona woda trafia do części retencyjnej układu zbiorników, w której jest magazynowana. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, określona część zgromadzonej wody może zostać wykorzystana do wspomnianych już celów gospodarczych, ppoż. lub rozsączona w gruncie. Reszta zgromadzonej wody opadowej, w kontrolowanej ilości, może zostać odprowadzona do odbiornika grawitacyjnie lub ciśnieniowo. Konstrukcja zbiorników jest ściśle dopasowana do dostępnego miejsca oraz lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Istnieje możliwość zastosowania pojedynczego zbiornika lub stworzenia baterii zbiorników o praktycznie dowolnej pojemności.

Znakomite właściwości materiałowe rur PEHD oraz montaż elementów metodą spawania ekstruzyjnego gwarantują stuprocentową szczelność układu oraz przenoszenie wszystkich sił osiowych. Dzięki temu zbiorniki retencyjne Uponor Infra są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe a ich funkcjonalność jest szacowana na ponad 100 lat. Mogą być instalowane praktycznie w dowolnym miejscu np. pod ciągami komunikacyjnymi a także na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Inne zalety zbiorników polietylenowych Uponor Infra to: całkowita odporność na korozję, odporność na zarastanie oraz odporność chemiczna, w tym na zmienne pH gruntu. Ich niewątpliwym atutem jest również lekkość i łatwość montażu, które przekładają się na skrócenie czasu instalacji a także zmniejszenie jej kosztów.

 

Inteligentne zbiorniki Uponor Infra to skuteczne, zintegrowane rozwiązanie, które pomaga zapobiegać podtopieniom a jednocześnie umożliwia gromadzenie deszczówki z funkcją jej wykorzystania. To zaawansowany technologicznie system, który umożliwia optymalne i zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi, oszczędzając czas i zasoby, w tym cenną wodę pitną. Zastosowanie właściwie dobranych zbiorników retencyjnych pozwala ograniczyć straty materialne spowodowane podtopieniami oraz realnie wpływa na obniżenie kosztów utrzymania obiektów, zieleni miejskiej, boisk czy dróg oraz zminimalizowanie kosztów związanych z opłatą za wody deszczowe czy pobór wody wodociągowej. Wybierając inteligentne zbiorniki retencyjne Uponor Infra masz pewność, że już dziś podejmujesz właściwą decyzję dla jutra.

 

Autorka tekstu: Ewa Krasuska

Powrót