Zbiorniki Wavin TreeTank – zobacz materiał

Drzewa są istotną częścią przyjaznego dla życia miasta. Produkują tlen, poprawiają jakość powietrza i przyczyniają się do tworzenia pięknego, naturalnego środowiska do życia. Drzewa mogą również obniżać letnie temperatury w ciągu dnia, a wręcz są uznawane za “centralny system klimatyzacji” miasta. Przyczyniają się do zdrowia i dobrostanu ludzi, którzy pracują i mieszkają w miastach.

Miasta na całym świecie intensyfikują swoje wysiłki na rzecz „zazielenienia”. I choć drzewa odgrywają kluczową rolę w życiu miejskim, to jednak są podatne na zagrożenia oraz są inwestycją na dużą skalę. Wiele drzew sadzonych w tradycyjny sposób – bezpośrednio przy drogach, chodnikach i konstrukcjach inżynieryjnych – z trudem rośnie, obumiera lub ich korzenie przerastają nawierzchnię i rujnują chodniki i drogi.

 

My mamy na to rozwiązanie! Przeczytaj więcej o  innowacyjnych zbiornikach  Wavin TreeTank, dzięki którym zieleń w miastach może rozwijać się bez przeszkód

 

 

Powrót