Zmarł Prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Przyjaciela, Kolegi, Członka Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Macieja Mrowca.

 

„(…)Od początku swojej kariery naukowej Profesor Maciej Mrowiec związany był z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Tam w 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, w następnych latach uzyskiwał kolejne stopnie naukowe – doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (2003 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (2010 r.). Ukoronowaniem Jego naukowych osiągnięć był tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych (2022 r.). Zainteresowania naukowe Profesora były związane z gospodarką wodną w obszarach zurbanizowanych, opublikował 20 autorskich oraz 65 współautorskich artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, był autorem bądź współautorem 6 monografii i 15 rozdziałów w monografiach. Pełnił funkcję promotora w 5 przewodach zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, był również recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W 2012 r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Od 2016 r. do 2019 roku pełnił funkcję członka prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 był prorektorem ds. innowacji i rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska. W 2020 r. objął stanowisko prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej, które pełnił do tej pory.(…)”

Bez Maćka na pewno nie byłoby konferencji Stormwater Poland, w której Komitecie Naukowej zasiadał od samego początku, inspirując nas i zasilając swoją wiedzą. Na konferencjach był obecny nie tylko moderując sesje oraz wnosząc ważny głos w dyskusjach. Zawsze ponad swoją wiedzę wnosił przy tym coś więcej… Przede wszystkim swoją pogodę ducha i optymizm. Takim go zapamiętamy, z Jego charakterystycznym uśmiechem na twarzy…

Przesyłamy najgłębsze kondolencje dla całej Rodziny i Bliskich.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 17.12.2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w Kościele Świętego Wojciecha w Częstochowie, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu na Rakowie.

Powrót