Zmiana siedziby firmy RETENCJAPL sp. z o.o.

Informujemy, że firma RETENCJAPL Sp. z o.o. zmieniła adres siedziby i miejsca wykonywania działalności z dotychczasowego na:

RETENCJAPL sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie zaistniałej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 

Nasza nowa siedziba znajduje się w budynku C200 Office przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku. Jest to nowoczesny biurowiec z widokiem na Stocznię Gdańską, w centralnej części miasta, tuż przy froncie wodnym.

Powodem zmiany siedziby, jest ciągły rozwój firmy, niosący za sobą konieczność zwiększenia powierzchni biurowej.

Zdjęcie: C200 Office – nowa siedziba spółki RETENCJAPL

Powrót