Zmiany klimatyczne wymuszają stosowanie surowszych wymagań wobec projektowania i budowy systemów kanalizacji deszczowej

Zmiany klimatyczne powodują opady o różnym rodzaju częstotliwości i intensywności. Bardzo intensywne opady deszczu powodują coraz większe problemy, zwłaszcza na obszarach miejskich. Instytucje odpowiedzialne szukają sposobów na bardziej efektywne radzenie sobie z wodami deszczowymi. Nowoczesne analizy i techniki  mogą bardzo pomóc przy projektowaniu i tworzeniu nowych systemów. Jednakże obecnie, na obszarach miejskich, przestrzeń na realizację różnych opcji optymalizowania kanalizacji deszczowej jest zazwyczaj ograniczona. Infiltrację można stosować tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli nie jest to możliwe lub nie ma wystarczającej  wydajności, odprowadzanie wody deszczowej można opóźnić. Ostatecznie jednak, aby zapobiec powodziom większość wody nadal musi być transportowana przez kanalizację. Dostępna wydajność określa ryzyko zalania ulic wodą.

 

Zachęcamy do zapoznania się z kompletnym artykułem na stronie Wavin Polska

 

 

Powrót