Jak zmniejszyć ryzyko nieszczelności w systemach odwodnień i kanalizacji?

Każde połączenie pomiędzy elementami sieci odwodnienia i kanalizacji zagrożone jest przeciekiem. Im więcej połączeń tym większe zagrożenie infiltracją lub eksfiltracją. Przez nieszczelne połączenia w przewodach podziemnych, może przeciekać ilość wody porównywalna z ilością, jaka wynika z pozostałych wad przewodu (klawiszowania, pęknięcia, itp.). Ponieważ szacuje się, że w Unii Europejskiej zamontowane jest około 2,5 miliona kilometrów sieci odwodnienia i kanalizacji zaliczanych do sieci publicznych, a dodatkowo jeszcze funkcjonują sieci niepubliczne, zatem szczelność połączeń w ujęciu globalnym jest podstawową miarą jakości przewodów, a problem nieszczelności ma olbrzymi wpływ na środowisko.

 

Więcej informacji znajduje się w raporcie „Jak zmniejszyć ryzyko nieszczelności w systemach odwodnienia i kanalizacji”.

Aby otrzymać raport wystarczy dołączyć do Wavin Spotlight na www.wavin.pl/spotlight.

 

Wavin Spotlight to projekt, który podkreśla znaczenie systemów odwodnienia i kanalizacji dla rozwoju miast przyszłości.  Jego celem jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych, z jakimi mierzy się nasze społeczeństwo i dyskutowanie o  potencjalnych rozwiązaniach, aby umożliwić decydentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

 

Projekt ten koncentruje się na zagadnieniach dotyczących funkcjonalności systemów kanalizacji i odwodnienia, zagospodarowania wód opadowych, projektowania sieci.

 

Powrót