Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi – konferencja STORMWATER POLAND 2019

W dniach 11-13 marca odbędzie się trzecia już edycja konferencji STORMWATER POLAND. Przewodnia myśl wydarzenia zawiera się w haśle: „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”.

 

Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się zarządzanie systemami wód opadowych. – wyjaśnia profesor Paweł Licznar, Przewodniczący Komitetu Naukowego STORMWATER POLAND. – Mówiąc zarządzanie, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Doceniamy niepodważalne znaczenie kwalifikacji kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję. Zarządzanie postrzegamy przy tym nierozłącznie z przymiotem zrównoważenia. – dodaje profesor Licznar. Źródłem takiego podejścia jest przekonanie organizatora konferencji – spółki RETENCJAPL, że zarządzanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest zgodne z naturą. – Możemy mówić o zrównoważonym zarządzaniu dopiero wówczas, gdy wykorzystuje ono potencjał zielono-niebieskich rozwiązań infrastrukturalnych oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast. – wyjaśnia profesor Paweł Licznar.

 

Program konferencji STORMWATER POLAND 2019 opiera się na 5 tematycznych fundamentach. Są to:

1) Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia

2) Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej

3) Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie

4) Mechanizmy finasowania zarządzania wodami opadowymi

5) Going digital – proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką

 

Wszystkie bloki tematyczne nawiązują do procesu zarządzania i korelują ze sobą, obejmującą zarówno elementy techniczne, jak i kompetencyjną, miękką część kierowania firmą branżową.

 

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja potrwa dwa dni. Organizator wprowadza jednak nowość w postaci dodatkowego, trzeciego dnia wydarzenia, przeznaczonego na część warsztatową.

– Pragniemy, aby kolejna edycja konferencji była jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań uczestników. Postanowiliśmy więc rozdzielić obrady plenarne od zajęć praktycznych, tym samym zapewniając wszystkim możliwość skorzystania zarówno z inspirujących warsztatów, jak również wysłuchać wszystkich wykładów prezentowanych podczas wydarzenia. – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu RETENCJAPL. – Podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu zakresu merytorycznego warsztatów oraz wydłużeniu ich czasu trwania. To zapewni uczestnikom optymalne warunki do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych. dodaje Grochowski.

Zasadnicze część obrad konferencji STORMWATER POLAND 2019 zaplanowana została w dniach 11 – 12 marca 2019 (poniedziałek-wtorek), część warsztatowa natomiast poprowadzona zostanie kolejnego dnia, tj. 13 marca 2019 (środa). Szczegółowe informacje o programie, prelegentach oraz miejscu wydarzenia dostępne są na stronie www.stormwater.retencja.pl

 

 

Kontakt:

Biuro Konferencji STORMWATER POLAND 2019

Event Manager: Katarzyna Małuj, konferencje@retencja.pl tel. +48 605 721 555

 

 

Powrót