Detaliile companiei

RETENCJAPL Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk, Poland

 

NIP: 5842743299

REGON: 362196557

 

KRS: 0000570277

Organ rejestracyjny: District Court Gdańsk-Północ in Gdańsku, VII Commercial Division of National Court Register