Dimensionarea rezervoarelor de stocare

Oferim calcule cuprinzătoare privind volumul necesar de rezervoare de stocare. În conformitate cu ghidul german DWA-A 117, calculele se efectuează pentru bazinele mari (bazinele cu o suprafață de peste 200 ha sau cu un debit de peste 15 minute). Calculele ilustrează anumite proprietăți ale rezervorului de stocare a cărui selecție afectează eficiența sistemelor de apă pluvială.