Strategia de gestionare a apei de ploaie și apelor rezultate în urma topirii zăpezii

Este un program general pe termen lung pentru tratarea apei de ploaie și a apei rezultate din topirea zăpezii.

Strategia include:

  •  evaluarea funcționării tehnice și a sistemului
  •  propunerea de noi instrumente de inginerie
  •  propunerea de îmbunătățire a siguranței (ariile de mediu)
  •  prioritățile investiționale și finanțarea investițiilor
  •  organizarea optimă a operatorului (structura organizatorică) sau a serviciului
  •  analiză economică pentru o funcționare optimă
  •  propuneri de finanțare, întreținere și funcționare (taxe și buget), elemente de politică socială.

 

Strategia ar trebui să se concentreze pe o viziune a măsurilor economice pentru acoperirea costurilor și asigurarea funcționării.

 

Beneficii:

  • dezvoltare cuprinzătoare, de la inventariere la un proiect finalizat, cu soluții de management pentru apa de ploaie și apa topită
  • asistență eficientă în rezolvarea problemelor legate de stocarea și gestionarea apei de ploaie.