Koncepcja i projekt systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dla zakładu przetwarzania odpadów.

 

Wyzwanie  

 

Rozwój przemysłu coraz częściej jest limitowany dostępem do wody lub możliwością swobodnego zrzucania wód opadowych. Ograniczenia zrzutu wymuszają projektowanie retencji i opóźnianie odpływu z terenów uprzemysłowionych.

Czy można również wykorzystać deszczówkę? Czy teren przemysłowy może być przyjazny? Czasem nawet krótki przestój to ogromne straty: rynku zbytu, zaufania klientów.

Na jakie zagrożenie przygotowany jest zakład przemysłowy i czy w powiązaniu z mocno zagospodarowanym otoczeniem zakładu produkcja jest bezpieczna? Czy zrzut wód z pobliskiego węzła drogowego istotnie wpływa na warunki odwodnienia terenu?

Firma PreZero zleciła nam analizę ich systemu odwodnienia w powiązaniu z warunkami odwodnienia terenów sąsiednich dla zakładu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów w Srocku Małym.

 

Rozwiązanie

 

Uwzględniliśmy szereg lokalnych ograniczeń związanych z istniejącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, w tym konieczność przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego.

Na podstawie koncepcji przedyskutowanej z Klientem opracowaliśmy projekt budowlany systemu i pozyskaliśmy wszystkie pozwolenia.

 

 

Korzyści

 

Dzięki wykorzystaniu modelowania matematycznego systemu odwodnienia  na terenie zakładu powstała retencja w przewymiarowanych kolektorach, która umożliwiła znaczną redukcję wielkości odpływu wód opadowych do odbiornika.  Odpływ wód opadowych rozłoży się w czasie, dzięki czemu odbiornik będzie  w stanie przyjąć daną ilość wód opadowych z terenu uszczelnionego.

Odpływ jest dostosowany do warunków odpływu z terenów sąsiednich.

Projekt umożliwia dalszy rozwój zakładu.

 

Karta studium przypadku Zakładu przemysłowego do pobrania -> tutaj 

Powrót