Serwis deszczomierzy

Po okresie gwarancyjnym świadczymy usługi serwisowe dla sprzedanych przez nas deszczomierzy. W skład usług serwisowych wchodzi:

serwis deszczomierzaserwis deszczomierzaserwis deszczomierza

Wariant 1 – Podstawowy

 1. Przegląd podstawowy (raz do roku)
 • czyszczenie deszczomierza
 • uzupełnienie płynu obniżającego temperaturę zamarzania (dla deszczomierzy wagowych)
 • wykonanie standardowej procedury sprawdzenia poprawności wskazań
 • sprawdzenie poprawności i stabilności montażu
 • sprawdzenie trasy kablowej i innych elementów stacji pomiarowej
 1. Weryfikacja działania urządzenia (warunek – dostęp do danych)
 • Okresowe (raz w tygodniu) sprawdzanie transmisji i ciągłości danych
 • Informowanie Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach
 1. Przegląd na żądanie w cenie 599 PLN netto
 • cena za jeden deszczomierz
 • realizacja usługi w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia
 • maksymalnie 1 przegląd na żądanie w ciągu roku 
 1. Wsparcie telefoniczne

 

 

Wariant 2 – Optymalny

 1. Przegląd podstawowy (raz do roku)
 • czyszczenie deszczomierza
 • uzupełnienie płynu obniżającego temperaturę zamarzania (dla deszczomierzy wagowych)
 • wykonanie standardowej procedury sprawdzenia poprawności wskazań
 • sprawdzenie poprawności i stabilności montażu
 • sprawdzenie trasy kablowej i innych elementów stacji pomiarowej
 1. Weryfikacja działania urządzenia (warunek – dostęp do danych)
 • Okresowe (raz w tygodniu) sprawdzanie transmisji i ciągłości danych
 • Informowanie Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach
 1. Przegląd na żądanie w cenie 399 PLN netto
 • cena za przegląd jednego deszczomierza
 • realizacja usługi w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia
 • minimalna ilość deszczomierzy zgłaszanych do przeglądu: 3 sztuki
 • maksymalnie 2 przeglądy na żądanie w ciągu roku
 1. Deszczomierz zastępczy
 • w przypadku konieczności naprawy urządzenia Klienta (z puli deszczomierzy dostępnych w danym momencie) 
 1. Wsparcie telefoniczne

 

 Wariant 3 – Premium

 1. Przegląd podstawowy (raz do roku)
 • czyszczenie deszczomierza
 • uzupełnienie płynu obniżającego temperaturę zamarzania (dla deszczomierzy wagowych)
 • wykonanie standardowej procedury sprawdzenia poprawności wskazań
 • sprawdzenie poprawności i stabilności montażu
 • sprawdzenie trasy kablowej i innych elementów stacji pomiarowej
 1. Weryfikacja działania urządzenia (warunek – dostęp do danych)
 • Okresowe (raz w tygodniu) lub „na wezwanie” sprawdzanie transmisji i ciągłości danych
 • Natychmiastowe informowanie Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach
 1. Przegląd na żądanie w cenie 299 PLN netto
 • cena za przegląd jednego deszczomierza
 • realizacja usługi w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia
 • minimalna ilość deszczomierzy zgłaszanych do przeglądu: 1 sztuki
 • maksymalnie 4 przeglądy na żądanie w ciągu roku
 1. Wyjazd serwisowy na żądanie
 • realizacja usługi w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia
 • maksymalnie 1 dzień pracy
 • maksymalnie 2 wyjazdy w skali roku 
 1. Deszczomierz zastępczy
 • w przypadku konieczności naprawy urządzenia Klienta (1 deszczomierz gwarantowany)
 1. Rejestrator zastępczy
 • w przypadku konieczności naprawy urządzenia Klienta (1 rejestrator gwarantowany) 
 1. Wsparcie telefoniczne 
 1. Aplikacja RainBrain
 • hosting danych w bezpiecznej bazy
 • dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej
 • aktywny moduł „analiza danych” dla każdego deszczomierza
 • kart SIM z usługą transmisji danych

 

Zapraszamy do kontaktu