Usługi

Strategie Opracowania specjalistyczne Modelowanie Projekty

Codziennie, w oparciu o najnowszą dostępną wiedzę i technologie, podejmujemy wyzwania związane z nowymi lub istniejącymi już inwestycjami, przygotowujemy projekty techniczne systemów kanalizacji deszczowej, określamy niezbędną pojemność zbiorników retencyjnych, projektujemy zielono-niebieską infrastrukturę.

Koncepcje i projekty opieramy o modelowanie hydrodynamiczne i analizę wielu scenariuszy opadu i wariantów rozwiązań, tak by wybudowana infrastruktura spełniła swoje zadanie. Łączymy specjalistyczną wiedzę z codzienną praktyką inżynierską i wielobranżowym podejściem. Współpracujemy z planistami, architektami, w tym architektami krajobrazu, przyrodnikami, nadając indywidualny charakter projektom infrastrukturalnym.

Analizujemy systemy kanalizacji ogólnospławnej, optymalizując pracę przelewów burzowych czy uzyskując pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowujemy projekty pod dofinansowanie z UE, studia wykonalności i same wnioski o dofinansowanie, w ramach działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu lub zielono-niebieskiej infrastruktury.

Doradzamy w procesie zarządzania wodami: od kompleksowych strategii gospodarowania wodami opadowymi dla całych miast i gmin, poprawę funkcjonowania wadliwych systemów, aż po rekomendacje i projekty techniczne w realizacji konkretnych inwestycji. Wiele uwagi poświęcamy ochronie przed podtopieniami, przeciwdziałaniu suszy oraz możliwości wykorzystania deszczówki.

Jednostki Samorządu Terytorialnego czy spółki wod-kan korzystają z naszej wiedzy w obszarach zarządczych: ustalenia warunków instytucjonalnych zarządzania wodami opadowymi, zagadnień przejęcia majątku, inwentaryzacji i wprowadzanie opłat za deszczówkę. Specjalizujemy się w procesie obliczania opłat do Wód Polskich i optymalizacji zarządzania.