Pomiar opadu

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem deszczomierzy renomowanego producenta OTT Hydromet

Dostarczamy urządzenia pomiarowe dla miast, gmin, uczelni i instytutów badawczych, parków narodowych oraz jednostek administracji wodnej. Świadczymy usługi od wyboru technologii urządzeń, przez instalację, aż po obsługę pogwarancyjną.

Projekt

Instalacja

Serwis

Oferta

Deszczomierz Pluvio2

OTT Pluvio2 to deszczomierz, który wykorzystuje zaawansowaną technologię wagową do pomiaru ilości i intensywności wszelkiego typu opadów.

 

Deszczomierz OTT Pluvio2 wyposażony jest w precyzyjny czujnik wagowy. Posiada algorytmy kompensujące wpływ zakłóceń powodowanych przez wiatr i temperaturę w celu dostarczania najdokładniejszych możliwych danych o opadzie.

 

Rodzaj: Deszczomierz wagowy

Wielkość zbiornika: Pluvio2 L – 35l, Pluvio2 S – 8l

Specyfikacja pomiarowa urządzenia:

 • zakres – 0-50mm/min (0-3000 mm/h)
 • dokładność – dla sumy +/- 1mm lub 1% mierzonej wartości dla intensywności +/- 1 mm/min (+/- 6mm/h) lub mierzonej wartości
zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe
ZALETY
 1. Pomiar sumy i intensywności spełnia wszystkie wymagania dyrektywy WMO 306 No. 8 (WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna)
 2. Odporny na zakłócenia pochodzące od zmian temperatury oraz wiatru.
 3. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w normie WMO 306 No. 8 (WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna)
 4. Precyzyjnie rejestruje nawet ekstremalne opady o intensywności do 3,000 mm/h co przekracza wymagania WMO (do 2,000 mm/h)
 5. Dokładny pomiar wszystkich typów opadów (stały, ciekły i mieszany) – brak parowania opadu z elementów ogrzewanych
 6. Fabryczna kalibracja czujnika wagowego nie musi być powtarzana przez cały okres użytkowania deszczomierza
 7. System ogrzewania wlotu deszczomierza zapobiegający tworzeniu się śnieżnych czap, nie powoduje odparowywania opadu
 8. Różne interfejsy komunikacyjne pozwalają na łatwą integracje deszczomierza
 9. Dla specyficznych lokalizacji lub wymagań możliwość użycia wersji S o mniejszych gabarytach

 

ZASTOSOWANIE
 1. Automatyczne sieci pomiarów meteorologicznych
 2. Miejskie stacje hydrologiczno-meteorologiczne
 3. Rolnicze sieci obserwacji pogodowych
 4. System ostrzegania przeciwpowodziowego i modelowania hydrologicznego
 5. Naukowe stacje meteorologiczne

Disdrometr Parsivel2

Disdrometr OTT Parsivel2 to precyzyjny przyrząd pomiarowy wykorzstujący wiązkę lasera do pomiaru opadu. Mierząc średnicę i prędkość opadania każdej cząsteczki dostarcza informacje między innymi o sumie, intensywności i rodzaju opadu.

 

Rodzaj: Disdrometr optyczny (laserowy)

Montaż: Podstawa o średnicy 2″

Specyfikacja:

 • Obszar pomiarowy 180 x 30 mm (54 cm2)
 • Zakres – 0,001-1200 mm/h
 • Dokładność
  • dla opadu ciekłego +/- 5%
  • dla opadu stałego +/- 20%
zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe

ZALETY

 1. Parsivel2 oferuje bardzo dużą rozdzielczość pomiarową oraz identyfikację rodzaju opadu
 2. Jest to urządzenie bezobsługowe, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych deszczomierzy.
 3. Spełnia normy WMO (Światowej Organizacji Meteorologicznej) w zakresie dokładności pomiaru opadów.
 4. Parsivel2 może funkcjonować jako niezależny czujnik lub część autonomicznej stacji pomiarowej.

 

ZASTOSOWANIE

 1. Ostrzeganie przeciwpowodziowe: Parsivel2 dostarcza szybki i dokładny pomiar ilości i intensywności opadów, co jest kluczowe dla systemów ostrzegania przed powodziami.
 2. Monitoring terenów osuwiskowych: Urządzenie oblicza energię kinetyczną opadu, co może pomóc w ocenie wpływu opadów na erozję terenu.
 3. Monitoring warunków drogowych: Parsivel2 dostarcza danych o intensywności opadów i widoczności, które są ważne dla systemów monitorujących warunki na drogach.
 4. Pomiar opadu: Disdrometr mierzy intensywność opadu i na podstawie objętości cząstek oblicza jego wielkość i intensywność, identyfikując rodzaj opadu.
 5. Klasyfikacja pogody (PWS – Present Weather Sensor) – Parsivel2 klasyfikuje aktualną pogodę i rodzaj opadu zgodnie z międzynarodowymi standardami WMO, co jest niezbędne dla automatycznych stacji pogodowych.

Deszczomierz WS100Luft

Deszczomierz Lufft WS100 to nowoczesny sensor deszczu wykorzystujący technologię radarową oraz wyposażony w automatyczny system ogrzewania. Dzięki radarowi Dopplera o częstotliwości 24 GHz, precyzyjnie mierzy prędkość kondensującej się wody we wszystkich jej formach, w tym deszczu, marznącego deszczu, gradu, śniegu i deszczu ze śniegiem. Odpowiedni do miejsc trudno dostępnych, urządzenie działa bezobsługowo, eliminując potrzebę konserwacji czy kalibracji. Długa żywotność i wysoka niezawodność są efektem zastosowania komponentów najwyższej jakości.

 

Rodzaj: Deszczomierz radarowy

Zasilanie: Sieciowe lub z panelu słonecznego

Montaż: Instalacja na podstawach o średnicy 2”

Specyfikacja:

 • Dokładność na poziomie ±0,16 mm lub ±10 % mierzonej wartości dla opadów ciekłych
 • Pomiar natężenia w zakresie od 0.01 do 200 mm/h
zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe zdjęcie ofertowe

ZALETY

 1. Precyzyjny pomiar: Sensor oferuje szybki i dokładny pomiar intensywności oraz rodzaju opadów już od pierwszej kropli.
 2. Bezobsługowa praca: Dzięki braku ruchomych części, deszczomierz pracuje bezobsługowo, co gwarantuje niezawodność przez długi okres.
 3. Energooszczędność: Wykorzystując tryb ECO (0.4 VA) oraz zintegrowane ogrzewanie o zwiększonej mocy, sensor działa energooszczędnie zarówno latem, jak i zimą.
 4. Długa żywotność: Komponenty najwyższej jakości przekładają się na bardzo długą żywotność i wysoką niezawodność urządzenia.
 5. Szybka reakcja: Deszczomierz umożliwia bardzo szybki pomiar od pierwszej kropli, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym.
 6. Wszechstronne zastosowanie: Doskonale sprawdza się w różnych sektorach, takich jak hydrologia, agrometeorologia, meteorologia, automatyka budynków, lotnictwo i kontrola ruchu.

 

ZASTOSOWANIE

 1. Hydro-meteorologiczne stacje: Ostrzeganie przed powodziami, zarządzanie wodami opadowymi, miejskie sieci pomiarowe.
 2. Stacje Agrometeorologiczne: Precyzyjny monitoring warunków atmosferycznych dla potrzeb rolnictwa.
 3. Obserwacja pogody dla systemów kontroli dróg i ruchu: Stacje informacji o pogodzie na drogach, wspierające bezpieczeństwo ruchu drogowego, monitorowanie intensywności i rodzaju opadów atmosferycznych.
 4. Stacje meteorologiczne dla służb państwowych: Pomiary warunków atmosferycznych związanych z opadami.
 5. Górskie stacje meteorologiczne: Ostrzeganie przed lawinami i powodziami w warunkach górskich.
 6. Automatyzacja budynków: Integracja w systemy automatyki budynkowej dla monitorowania warunków atmosferycznych.

Zaufali nam

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

  Wyceń swój deszczomierz - zostaw nam swój numer telefonu


   Informacje dodatkowe

   Co to jest deszczomierz?

   Deszczomierz, inaczej nazywamy pluwiometrem, to podstawowe urządzenie meteorologiczne używane do pomiaru ilości opadów, przeważnie deszczu, w określonym miejscu i czasie. Istnieje wiele wersji deszczomierzy, różniących się sposobem działania, precyzją pomiarów i przeznaczeniem.

   Jak zmierzyć natężenie deszczu?

   Natężenie opadu (I) jest zwykle wyrażone jako wysokość opadu (H), która spadła w danym czasie (t), zwykle w milimetrach na minutę (mm/min).

   Na podstawie zbieranych danych o opadach, można stworzyć model opadowy. Najnowocześniejszym modelem opadowym w Polsce jest Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) – jest to platforma cyfrowa która zawiera informacje dla obszaru całej Polski, na podstawie danych z ostatnich 30 lat

    

   Jak analizować dane pochodzące z deszczomierzy?

   Dane z deszczomierzy przeważanie zapisywane są w rejestratorach danych, a potem przesyłane do programu w celu ich prezentacji. Retencjapl w swojej ofercie posiada aplikację Rainbrain. Jest to nowoczesna platforma do wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych pochodzących z deszczomierzy, stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz innych urządzeń pomiarowych.

   Jak poprawnie zamontować deszczomierz?

   Deszczomierz powinien być umieszczony w miejscu otwartym, z dala od drzew, budynków czy innych przeszkód, które mogą zakłócać opad deszczu. Idealnie, powinien być umieszczony na otwartym terenie, gdzie nic nie będzie blokować deszczu z każdego kierunku. Ważne jest, aby deszczomierz znajdował się w miejscu, które reprezentuje typowy opad dla danego obszaru. Więcej na temat umiejscowienia deszczomierza znajdziesz w tym wpisie: Umiejscowienie deszczomierza – najlepsze praktyki.

   Jak działa deszczomierz wagowy?

   Działa na zasadzie ważenia zebranego opadu. Posiada czujnik nacisku, który dokładnie mierzy masę wody zgromadzonej w zbiorniku, umożliwiając precyzyjne kalkulacje objętości opadu.

   Deszczomierze wagowe są zaprojektowane do pracy w różnych warunkach atmosferycznych i mogą mierzyć zarówno bardzo lekkie, jak i intensywne opady, a opady stałe i mieszane. Więcej na temat deszczomierzy wagowych znajdziesz w tym wpisie: Zalety deszczomierzy wagowych

   Jak działa disdrometr laserowy?

   Disdrometr laserowy, który jest precyzyjnym urządzeniem optycznym, używa wiązki laserowej do pomiaru deszczu. Gdy kropla deszczu przecina wiązkę laserową, powoduje to zmianę w natężeniu światła, którą detektor jest w stanie zarejestrować. Na podstawie tych zmian, disdrometer wylicza rozmiar kropli oraz prędkość jej spadania. Więcej na temat disdrometrów laserowych znajdziesz w tym wpisie: Disdrometr OTT Parsivel – jedo urządzenie – pięć zastosowań

   Jak działa deszczomierz radarowy?

   Znany również jako radar opadowy wysyła impulsy fal radiowych (zwykle w zakresie mikrofalowym) w atmosferę. Gdy te fale napotykają krople deszczu, śnieg lub grad, część fal jest rozpraszana we wszystkich kierunkach, a część odbija się i wraca do czujnika. Analiza intensywności odbitego sygnału oraz sposobu jego rozpraszania daje informacje o wielkości i rodzaju opadów. Więcej na temat deszczomierzy radarowych znajdziesz we wpisie: Radar opadów jako świetne uzupełnienie sieci monitoringu opadów

   Dlaczego warto wymienić deszczomierze korytkowe na nowoczesne?

   Deszczomierz korytkowy to powszechnie używane, proste, mechaniczne urządzenie, służące do pomiaru opadu. Deszczomierze te obarczone są wieloma wadami. Do najważniejszych z nich należą:

   • specyficzna konstrukcja wymaga częstych przeglądów serwisowych
   • wylot lejka ulega częstemu zapchaniu wymaga regularnego czyszczenia elementów pomiarowych (zbierający się brud w korytku fałszuje wyniki)
   • brak informacji statusowych o pracy urządzenia
   • wysoka niedokładność pomiaru przy opadzie o bardzo niskiej i bardzo wysokiej intensywności
   • system ogrzewania lejka często powoduje odparowanie istotnej części mierzonego opadu
   • zużywanie się części mechanicznych

   Nowoczesne deszczomierze nie posiadają tych wad, więcej na ten temat we wpisie: Wymiana deszczomierzy korytkowych – dlaczego warto?