Pomiar opadu

Współpracujemy z firmą OTT Hydromet w zakresie dostaw urządzeń do pomiaru opadu, takich jak deszczomierze oraz disdrometry.

Potrzebujesz oferty?

Pluvio2S

Kompaktowy deszczomierz wagowy OTT Pluvio² S służy do pomiaru sumy i intensywności opadów w zakresie od 0 do 3000 mm/h. Ten profesjonalny przyrząd pochodzi z linii produktów OTT Pluvio2 i oparty jest na stworzonej przez firmę OTT technologii wagowej. Kompaktowy rozmiar pozwala zgromadzić w zbiorniku do 400 mm opadu. Powierzchnia wlotu to standardowe 200cm2. Deszczomierz ten jest praktycznie bezobsługowy, można instalować go na podstawach o średnicy 2” i dlatego idealnie nadaje się do zastąpienia przestarzałych deszczomierzy korytkowych bez konieczności modernizacji miejsca instalacji.

 

ZALETY

 • Kompaktowy i relatywnie mały deszczomierz wagowy ze zbiornikiem o pojemności do 400 mm opadu i powierzchnią wlotu 200cm2
 • Minimalne wymagania co do miejsca instalacji – wykorzystana może być istniejąca (o ile jest wystarczająco stabilna) podstawa deszczomierza korytkowego
 • Pomiar sumy i intensywności spełnia wszystkie wymagania dyrektywy WMO 306 No. 8 (WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna)
 • Wysoce zaawansowany technologicznie proces rejestracji danych, ich przetwarzania i analizy, filtrowania i detekcji zakłóceń oraz zastosowanie autorskich algorytmów pozwalają na kompensację zakłóceń pochodzących od zmian temperatury oraz wiatru.
 • Wysoka dokładność pomiarowa na poziomie ±1 mm,
 • Spełnia wszystkie wymogi zawarte w normie WMO 306 No. 8 (WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna)
 • Precyzyjnie rejestruje nawet ekstremalne opady
  o intensywności do 3,000 mm/h co przekracza wymagania WMO (do 2,000 mm/h)
 • Dokładny pomiar opadu stałego (śnieg, grad i opad mieszany) – brak parowania opadu z elementów ogrzewanych
 • Wpływ temperatury zewnętrznej jest kompensowany w sposób ciągły przez oprogramowanie w oparciu o krzywą wyznaczaną indywidualnie dla każdego deszczomierza
 • Dokładność na poziomie ± 0,1 mm przez cały okres użytkowania urządzenia
 • Fabryczna kalibracja czujnika wagowego nie musi być powtarzana przez cały okres użytkowania deszczomierza

ZASTOSOWANIE

 • Automatyczne sieci pomiarów meteorologicznych
 • Miejskie stacje hydrologiczno-meteorologiczne
 • Rolnicze sieci obserwacji pogodowych
 • Systemy ostrzegania przeciwpowodziowego i modelowania hydrologicznego
 • Akademickie stacje meteorologiczne

Pobierz dane techniczne: OTT Pluvio2S Dane Techniczne

Pluvio2L

OTT Pluvio² L to deszczomierz sprawdzający się w każdych warunkach , który wykorzystuje zaawansowaną technologię wagową do pomiaru ilości i intensywności wszelkiego typu opadów. Stworzony we współpracy z wieloma narodowymi służbami meteorologicznymi, OTT Pluvio² L wyposażony jest w precyzyjny czujnik wagowy oraz algorytmy kompensujące wpływ zakłóceń powodowanych przez wiatr i temperaturę w celu dostarcza najdokładniejszych możliwych danych o opadzie.

ZALETY

 • Dokładny pomiar: dokładność na poziomie 0,1 mm zarówno dla sumy jak i intensywności opadu możliwa jest do osiągnięcia tylko z wykorzystaniem algorytmów odfiltrowujących zakłócenia związane z wpływem wiatru i zmian temperatury.
 • Minimalna obsługa: dożywotnia kalibracja czujnika wagowego, stabilny w czasie pomiar i solidna obudowa zmniejszają do minimum wizyty w terenie w celu serwisowania urządzenia
 • Różnorodne interfejsy komunikacyjne: SDI-12, RS-485, wyjście impulsowe
 • Możliwośc zasilania urządzenia z panela słonecznego czyni go doskonałym wyborem dla odległych lokalizacji niewyposażonych w zasilanie 230 V
 • Łatwe w użyciu oprogrmowanie i interfejs SUB do konfiguracji i komunikacji z komputerem
 • Dla lokalizacji wysoce narażonych na silne wiatry dostępne są dedykowane osłony przeciwwiatrowe.
 • Opcjonalne ogrzewanie otworu wlotowego w celu zapobiegania tworzenia się śnieżnych czap na wlocie do zbiornika
 • Łatwa instalacje na podstawach o średnicy 4”

ZASTOSOWANIE

 • Pomiar opadów atmosferycznych: Ciągły pomiar w czasie rzeczywistym wszystkich typów opadu we wszystkich możliwych środowiskach i strefach klimatycznych.
 • Ostrzegania przeciwpowodziowe: w połączeniu z czujnikami stanu wody stanowi doskonałe źródło informacji w profesjonalnych systemach informacji o zagrożeniach powodziowych.
 • Hydrologia miejska: Nawet w czasie opadów o intensywności do 3000 mm/h deszczomierz Pluvio2L jest w stanie dostarczać precyzyjnych wartości pomiarowych do systemów kontrolujących spływ wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej.

Pobierz dane techniczne: OTT Pluvio2L Dane Techniczne

Parsivel2

OTT Parsivel² to nowoczesny laserowy disdrometr do kompleksowego pomiaru wszystkich rodzajów opadów. Parsivel² rejestruje zarówno wielkość, jak i prędkość spadających cząstek, klasyfikując je do jednej z 32 oddzielnych klas wielkości i prędkości. Surowe dane służą do obliczenia rodzaju, ilości, intensywności i energii kinetycznej opadów, widoczności w opadzie opadów i odbiciowości radarowej.

Wartości pomiarowe charakteryzują się wysoką dokładnością, która jest utrzymywana poprzez cały okres eksploatacji urządzenia. Możliwe jest to dzięki stałej kompensacji wpływu temperatury oraz zużywania się elementu emitującego wiązkę laserową.

ZALETY

 • Dokładna rejestracja opadu wraz z automatyczną identyfikacją jego typu
 • Najwyższa klasa urządzenia – homogeniczna wiązka światła lasera gwarantuje najwyższą jakość danych w całym obszarze pomiarowym
 • Bezobsługowa alternatywa dla typowych deszczomierzy mechanicznych z wyjściem impulsowym – ciągły pomiar bez opóźnień z możliwością ustawienia rozdzielczości wyjścia
 • Zgodność z normami WMO – dokładność pomiaru opadu ciekłego mieści się w zalecanym przez WMO przedziale ±5% dla intensywności opadu w przedziale od 0,001 do 1 200 mm/h
 • PWS (Present Weather Sensor) – określa rodzaj opadu i  wyręcza obserwatora w niektórych jego zadaniach
 • Może być używany jako bezobsługowy, niezależny czujnik oraz jako część autonomicznej stacji pomiarowej

ZASTOSOWANIE

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe 

Aby zagwarantować wczesne ostrzeżenie o nadchodzącej fali powodziowej konieczny jest szybki i dokładny pomiar ilości i rozkładu przestrzennego opadu. Można tego dokonać poprzez kombinację pomiarów z radarów pogodowych (informacja przestrzenna ze zredukowaną dokładnością) oraz pomiarów naziemnych dokonywanych przez disdrometry.

Parsiveldostarcza informacji o rozkładzie wielkości kropel na ziemi (S), intensywności opadu (R) oraz współczynniku odbiciowości radaru (Z). Na tej podstawie jest również w stanie obliczyć lokalne zależności Z-R i Z-S. Właśnie te wartości mogą od razu zostać wykorzystane do kalibracji danych z radarów pogodowych, a także do prognozowania przestrzennego rozkładu opadów atmosferycznych. W połączeniu z danymi z wodowskazów i modelem lokalnego systemu odpływu może być wykorzystany do stworzenia wysokiej klasy lokalnego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego.

Monitoring terenów osuwiskowych 

Parsivel2 jest w stanie obliczyć i wysłać jako jeden z parametrów informację na temat energii kinetycznej opadu. Razem z danymi opadowymi i innymi dostępnymi parametrami takimi jak na przykład stan i ukształtowanie terenu, wielkości te mogą posłużyć jako informacja na temat realnego wpływu opadów atmosferycznych na erozję w danym rejonie.

Monitoring warunków drogowych 

Lokalne opady o dużej intensywności mogą powodować nagłe pogorszenie warunków drogowych, a zimą powstawanie zamieci i zawiei śnieżnych. Dlatego właśnie powstają systemy monitorujące warunki na drogach i wraz z systemami informacji o utrudnieniach w ruchu znacznie przyczyniają się do zapobiegania wypadkom i kolizjom drogowym. Pomiar ilości i rodzaju opadu, a także  widzialności
są konieczne do prawidłowego działania takich systemów. Parsivel2 jest instrumentem, który mierzy wszystkie te wielkości.

Pomiar opadu 

Parsivel2 jest w stanie mierzyć intensywność opadu już od natężenia 0,001 mm/h.  Na podstawie scałkowania objętości wszystkich cząstek zarejestrowanych dla zadanego interwału pomiarowego,  oblicza objętość i intensywność opadu uwzględniając przy tym fizyczne aspekty procesu opadowego, takie jak na przykład kształt kropli deszczu czy też gęstość płatków śniegu.
Takie podejście prowadzi do uzyskania bardzo szczegółowych danych, nawet przy zróżnicowanych rodzajach opadów. Na podstawie zarejestrowanego widma opadowego, Parsivel2 określa rodzaj opadu oraz zapisuję tę informację w postaci standardowo stosowanych w meteorologii kodów opadowych.

Klasyfikacja pogody (PWS -Present Weather Sensor)

Parsivel2 klasyfikuje aktualną pogodę i rodzaj opadu (deszcz, mżawka, śnieg, grad i śnieg z deszczem) zgodnie z międzynarodowymi kodami wprowadzonymi przez WMO (Światową Organizację Meteorologiczną). Bezobsługowe stacje pogodowe wymagają automatycznej detekcji – rzetelnej i jednoznacznej. Parsivel2 w każdych warunkach pogodowych jest w stanie bezbłędnie raportować o ilości, rodzaju opadu, jego widmie i widzialności w opadzie

Pobierz dane techniczne: OTT Parsivel2 Dane techniczne

WS100Luft

Lufft WS100 to innowacyjny czujnik opadu wykorzystujący technologię radarową. Deszczomierz ten za pomocą radaru Dopplerowskiego o częstotliwości 24GHz mierzy prędkość opadania wody w formie deszczu, marznącego deszczu, gradu, śniegu i śniegu z deszczem. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa system ogrzewania, utrzymujący stałą temperaturę wewnątrz czujnika.

Precyzyjny czujnik radarowy zaprojektowany aby spełnić wszystkie branżowe wymagania. Czujnik radarowy to element o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, dzięki trybowi ECO (0,4 W). Jest w stanie mierzyć opad już od pierwszej kropli. Jego zastosowanie jest praktycznie nieograniczone: od typowej hydrologii, przez zarządzanie wodami opadowymi, rolnictwo i ochronę środowiska, meteorologię, automatykę budynków, aż po systemy drogowe i lotniskowe. Ten czujnik jest w stanie mierzyć opady atmosferyczne w każdej aplikacji, na całym świecie.

ZALETY

 • Szczególnie dedykowany dla miejsc lub obszarów, które są trudno dostępne (brak konieczności okresowej kalibracji i obsługi serwisowej, brak ukrytych kosztów operacyjnych)
 • Całkowicie bezobsługowa i energooszczędna praca przez 24h na dobę
 • Bardzo długa żywotność i wysoka niezawodność dzięki wykorzystaniu komponentów najwyższej jakości
 • Precyzyjny pomiar opadu od pierwszej kropli
 • Rozróżnianie 11 klas rozmiarów kropli
 • Czujnik zapewnia informacje o intensywności deszczu z dużą rozdzielczością już od 0,01 mm
 • Integracja możliwa poprzez wyjście impulsowe, protokół SDI-12 i RS-485 Modbus

ZASTOSOWANIE

 • Stacje hydrologiczno-meteorologiczne (ostrzeganie przeciwpowodziowe, zarządzanie wodami opadowymi, miejskie sieci pomiarowe, itp.)
 • Metrologiczne stacje dla rolnictwa
 • Systemy nadzoru ruchu drogowego (RWIS)
 • Stacje pogodowe na lotniskach (AWOS)
 • Stacje meteorologiczne narodowych sieci pomiarowych
 • Górskie stacje pomiarowe
 • Automatyka budynków

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych urządzeń.