Wymiana deszczomierzy korytkowych – dlaczego warto?

Deszczomierz korytkowy – zasada działania

Deszczomierz korytkowy to dość precyzyjnie, mechaniczne urządzenie pomiarowe, w którym informacje o opadzie generowane są przez ruchome korytko przelewowe.

Jakie rodzaje opadu mierzy deszczomierz korytkowy?

Ten rodzaj deszczomierza jest w stanie mierzyć wszystkie rodzaje opadu, pod warunkiem, że jest wyposażony w system ogrzewania, który topi śnieg, grad, zmrożoną rosę i inne stałe formy opadu, umożliwiając pomiar ich wodnego równoważnika, choć dokładność w takich przypadkach jest mniejsza i zależna od sprawności systemu ogrzewania.

W jakich warunkach wyniki pomiaru opadów otrzymanych z deszczomierzu korytkowego są niewiarygodne?

Deszczomierz korytkowy posiada kilka istotnych wad, które w szczególnych przypadkach wpływają na jakość zbieranych danych Pierwszym z nich jest pomiar przy bardzo małej intensywności deszczu. W momencie, gdy jest go na tyle mało, że osadza się na ściankach i nie powoduje wypełnienia i wahnięcia korytka, nie jest rejestrowany, a woda wyparowuje. Drugim przypadkiem są ekstremalnie intensywne opady, których poprawna rejestracja jest niezwykle istotna przy modelowaniu hydrodynamicznym systemów odwodnieniowych. Deszczomierze korytkowe nie odwzorowują odpowiednio dokładnie hietogramów deszczów nawalnych. Trzecią wadą jest zużywanie elementów mechanicznych, które wraz z upływającym czasem powoduje pogorszenie dokładności pomiaru. Czwartą wadą jest fakt, że wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które dostaną się do deszczomierza negatywnie wpływają na wyniki pomiaru.

Serwisowanie i konserwacja deszczomierzy korytkowych

Deszczomierz korytkowy wymaga częstych wizyt serwisowych. Ze względu na swoją budowę wymaga częstego czyszczenia, liście, pyłki kwiatów, kurz zawarty w powietrzu często powodują niedrożność lejka.  Wymaga też jest regularna kontrola elementów mechanicznych oraz okresowe sprawdzanie poprawności wskazań deszczomierza.

Alternatywne rodzaje deszczomierzy

Istnieje kilka alternatywnych rodzajów deszczomierzy, każdy z nich charakteryzujący się różnymi metodami pomiaru i zastosowaniami. Oto niektóre z nich:

  • Deszczomierze wagowe – mierzą one opady atmosferyczne poprzez dokładne ważenie ilości wody (lub innego rodzaju opadu), która gromadzi się w jego zbiorniku. Te urządzenie charakteryzują się największą dokładnością- sprawdź zalety deszczomierzy wagowych
  • Deszczomierze optyczne (Distrometry) – wykorzystuje wiązkę lasera do mierzenia wielkości i prędkości wszystkich opadających hydrometeorów. Dzięki temu można uzyskać szczegółowe informacje o strukturze opadu. Jest najlepszym deszczomierzem do odwzorowania przebiegu opadu w czasie. Dowiedz się więcej na ich temat z naszego wpisu Disdrometr OTT Parsivel – jedo urządzenie – pięć zastosowań
  • Deszczomierze radarowe – Stosunkowo tanie, uniwersalne i w zupełności bezobsługowe deszczomierze. Wykorzystują zjawisko Dopplera do pomiaru. Dowiedz się więcej o tym jak działa deszczomierz Lufft WS100 w naszym wpisie: Deszczomierz Lufft –zastosowanie

Wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) dotyczące deszczomierzy

Szczegółowe wymagania dotyczące opadów atmosferycznych opisane są w 6 rozdziale publikacji Światowej Organizacji Meteorologicznej pod tytułem: Guide to Instruments and Methods
of Observation Volume 1, (WMO-No8)

Wymagania dostępne są pod adresem: https://library.wmo.int/records/item/68695-guide-to-instruments-and-methods-of-observation?language_id=13&back=&offset=1

W rozdziale 6 opisane są najważniejsze wymagania dotyczące dopuszczonych technologii pomiaru, wytycznych do ich prowadzenia oraz wpływu różnych czynników na jakość danych.

 

 

Zobacz deszczomierze w naszej ofercie ->

Powrót