Kalkulatory zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast

W dobie potrzeby adaptacji do zmian klimatu i zielonej transformacji miasta i gminy poszukują
możliwości promowania i rozpowszechniania rozwiązań retencyjnych, w tym przydomowego
wykorzystania wód opadowych.

Promowanie tych rozwiązań ma na celu szereg korzyści dla miasta lub gminy  w tym na przykład:

• zwiększenie odporności na zmiany klimatu,
• promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców
unikanie podtopień i przeciwdziałanie suszy,
ograniczenie zużycia wody wodociągowej,
• promowanie gospodarki wodą w obiegu zamkniętym,
zmniejszenia odpływu wód opadowych do odbiorników, obniżenia opłat za zrzut tych wód.

Poszukując narzędzi innowacyjnych, stymulujących powszechne zastosowania tych rozwiązań i odpowiadających na trudność jaką jest łatwe szacowanie objętości retencji, potrzeb wykorzystania deszczówki proponujemy implementacje kalkulatorów zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast. (w skład mogą wchodzić kalkulatory: przydomowej retencji, zbiorników retencyjnych, zbiorników infiltracyjnych, rozsączania, zielonych dachów i inne)

To narzędzie, które udostępnione:

 • mieszkańcom
 • deweloperom
 • inwestorom
 • architektom i projektantom
 • urzędnikom,

pomoże w optymalnym doborze  zielono-niebieskiej infrastruktury, uwzględniając powierzchnię dachu i powierzchnię podlewaną, a także inne cele wykorzystania wody deszczowej.  Siłą aplikacji jest, że opiera się ona o rzeczywiste, lokalne dane opadowe z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa. Dzięki aplikacji użytkownik (na przykład mieszkaniec) ma możliwość określenia optymalnej objętości zbiornika, przy której ilość zebranej z deszczów wody pokryje potrzeby, bez niepotrzebnego przeinwestowania.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji:

 • Dostarczane w formie aplikacji on-line jako aplikacje SaaS (Software as a Service), przez co nie
  wymagany jest zakup serwerów przez Zamawiającego; zapewnione jest utrzymanie kalkulatora przez programistów RetencjaPL,
 • Podpięte do domeny wskazanej przez Zamawiającego,
 • Pozwalające na pobranie wyników doborów w formie pdf,
 • Umożliwiające lokalizację inwestycji analogicznie jak w „google maps”, ograniczone do obszaru Zamawiającego,
 • Dostępne 24/7, oparte o zasadę „3 kroków doboru”, mające łatwą i intuicyjną obsługę.
 • Statystyka rocznej objętości przechwytywanych wód opadowych i procentowego pokrycia zapotrzebowania na wodę na analizowanej posesji

Dzięki zainstalowaniu takiego narzędzia miasto lub gmina zyskuje narzędzie do analizy rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze całego miasta/gminy oraz ilości przechwytywanych wód opadowych. Sprzedaż aplikacji może być połączona z wydaniem katalogu dobrych praktyk pro-retencyjnych.

Przykładowe katalogi zrealizowane przez naszą firmę:

Katalog Metropolia GZM

Katalog Sopot

Katalog Kalisz

Katalog Leszno

Korzyści aplikacji:

 • Doskonałe wsparcie dla programów dofinansowania retencji przydomowej i zielono-niebieskiej infrastruktury
 • Wiarygodność – dobór objętości zbiornika na bazie realnych natężeń deszczów
 • Precyzyjne określenie powierzchni „on line” na bazie mapy
 • Oszczędność czasu – szybki, prosty oraz intuicyjny proces doboru
 • Dostępność z każdego urządzenia (komputer, tablet, smartfon), 24/7
 • Aplikacja stworzona przez ekspertów z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o technologii
 • W jednym miejscu dostępność wszystkich danych o wielkościach retencji przydomowej

Z naszych kalkulatorów korzystają już mieszkańcy Bydgoszczy i Kalisza.

Referencje MPWiK Bydgoszcz

 

Aplikacja dostępna jest na Giełdzie Miejskich Technologii, gdzie można uzyskać finansowanie na wdrożenie jej  w Twoim mieście.

 

https://gieldamiejskichtechnologii.pl/katalog-produktow/kalkulatory-zielono-niebieskiej-infrastruktury

 

AKCJA „KROPLA ZA KROPLĘ”

Kupując naszą aplikację wspierasz kraje rozwijające się!

Zamów aplikację i pomóż swoim mieszkańcom gromadzić deszczówkę, a wspólnie pomożemy w zapewnieniu dostępu do wody pitnej dla ludzi mieszkających w krajach rozwijających! Z każdej sprzedanej aplikacji przekazujemy 5% przychodu na cele fundacji Studnia Nadziei: www.studnianadziei.org!

Chcesz poznać możliwości naszego oprogramowania?