Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

O nas

Nasza misja


Profesjonalna, naukowa i techniczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodami opadowymi.

W realizację naszej misji zaangażowany jest doświadczony w dziedzinie inżynierii środowiska oraz gospodarki wodami opadowymi Komitet Naukowy oraz grono Ekspertów/ Projektantów, których wiedza jest do Państwa dyspozycji.

 

Nasza wizja


Chcemy być autorytetem w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, poprzez dostarczanie wartości wszystkim Interesariuszom, umiejętnie wykorzystując zasoby intelektualne i materialne.

Jesteśmy pierwszym portalem w Polsce, która zrzesza zarówno ekspertów w dziedzinie wód opadowych jak i osoby, które dbają o przyszłość środowiska. Dostarczamy wyraźnych korzyści oraz satysfakcji z proponowanych przez nas rozwiązań.

 

Zakres naszego działania:


Portal Retencja.pl to przede wszystkim:

 

Eksperci – Retencjapl skupia szerokie grono ekspertów w zakresie gospodarki wodami opadowymi. Nasz Komitet Naukowy to osoby z uznanym doświadczeniem w dziedzinie inżynierii środowiska oraz gospodarki wodami opadowymi.

Narzędzia projektowe – udostępniamy narzędzia ułatwiające wybory techniczne związane m.in. z doborem zbiornika retencyjnego, ale także związane z oprogramowaniem, systemami monitoringu opadów, a także innych urządzeń technologicznym i pomiarowych

Baza opłat – udostępniamy bazę opłat za wody opadowe i roztopowe dla wielu gmin w Polsce.

Integracja – jesteśmy platformą integrującą zarówno specjalistów w zakresie wód opadowych, ale także osób dbających o przyszłość środowiska, co daje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Informacja – dostarczamy rzetelnych informacji o realnym stanie systemów wód oraz sposobów ich utrzymania.

Wsparcie – oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodami opadowymi , poprzez konsultacje z naszymi Ekspertami oraz szkolenia.

 

Oferujemy usługi takie jak:

 

Modelowanie– oferujemy pomoc w zakresie doboru oprogramowania do projektowania i modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia oraz szkolenia dotyczące obsługi tego oprogramowania w odniesieniu do systemów wodociągowo-kanalizacyjnych firmy Bentley. Służymy doświadczeniem w zakresie projektowania i modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych.

 

Oceny, ekspertyzy w zakresie kanalizacji deszczowych – wykonujemy ekspertyzy i oceny techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej.

Syntetyczne szeregi opadowe – dysponujemy doświadczeniem w zakresie generowania syntetycznych szeregów opadowych o wysokiej rozdzielczości czasowej rzędu 5 minut. Charakteryzują się parametrami statystycznymi, analogicznymi do statystyk rzeczywistych, lokalnie rejestrowanych szeregów opadowych.

 

Dostarczanie danych opadowych do modeli – posiadamy doświadczenie w zakresie kompleksowego monitoringu opadów w zlewniach miejskich oraz przetwarzania danych opadowych pochodzących z monitoringu do celów inżynierskich. Służymy doświadczeniem w zakresie doboru sprzętu pomiarowego, projektowania miejskich systemów monitoringu opadów oraz kalibracji deszczomierzy. Oferujemy sprzedaż, instalację oraz serwis deszczomierzy i disdrometrów laserowych. Posiadamy wiedzę i niezbędne oprogramowanie do przetwarzania danych opadowych, w tym także do obliczania wartości natężeń deszczów miarodajnych, tworzenia lokalnych zależności IDF oraz wydzielania opadów nawalnych z szeregów rejestracyjnych.

 

Przetwarzanie danych radarowych – oferujemy usługi w zakresie kalibracji, przetwarzania i modelowania danych radarowych, zwłaszcza pod kątem ich wykorzystania w hydrologii miejskiej.

 

Probabilistyczne wymiarowanie zbiorników retencyjnych – zapewniamy możliwość przeprowadzenia kompleksowych obliczeń niezbędnej objętości zbiorników retencyjnych. Zgodnie z niemiecką wytyczną DWA-A 117 przeprowadzane są one dla dużych zlewni kanalizacyjnych (zlewnie o powierzchni ponad 200 ha, bądź też o czasie przepływu powyżej 15 min). Wynikiem obliczeń są zależności obrazujące pojemność zbiornika retencyjnego, których dobór jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na sprawność kanalizacji deszczowych.