GIShub

OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ

 

Aplikacja GIShub pozwala na:

 

 • Prowadzenie baz danych GIS sieci wod-kan i deszczowej oraz bazy
  powierzchni uszczelnionych
 • Automatyczne naliczanie wartości opłat
 • Rozliczenia z Wodami Polskimi i mieszkańcami, w oparciu o spójną bazę
  danych o nieruchomościach
 • Inwentaryzowanie ( w układzie geograficznie zorientowanym) i paszportyzację majątku
 • Nowoczesne zarządzanie i wspomaganie bieżącej eksploatacji
 

Aplikacja GIShub dostępna jest w dwóch modułach: Opłat oraz Eksploatacji.

 

 

MODUŁ OPŁAT MODUŁ EKSPLOATACJI
 pozwala na:

 • rozliczenia z Wodami Polskimi (za opłatę stałą i zmienną) wg zapisów Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. – Art.274 Pkt 5),
 • rozliczenia opłat za eksploatację z użytkownikami wprowadzającym wody opadowe oraz roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej,
 • naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wg zapisów prawa wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. – Art.274)
 • spójną ewidencję działek, zabudowy i powierzchni uszczelnionych
 • widok mapy zlewni i działek z możliwością
  bieżącej aktualizacji
 • automatyczne naliczanie opłat i generowanie
  pism
 • tworzenie indywidualnych raportów i analiz
pozwala na:

 • inwentaryzację sieci w postaci punktów (np. studnia, separator), linii (np. rura, kanał), powierzchni (np. nieruchomość, zbiornik, zlewnia),
 • parametryzację obiektów – generowanie raportów ilości i typów urządzeń, zlewni, nieruchomości,
 • automatyczne przypomnienia o konieczności czynności eksploatacyjnych np. czyszczenie osadników i separatorów, przegląd gwarancyjny pompowni, odnowienie pozwolenia wodnoprawnego, naliczenie opłat.
 • tworzenie indywidualnych raportów i analiz
 • interaktywne wsparcie ekip w terenie poprzez
  urządzenia mobilne
 • integrację z innymi systemami
Szkolenie: https://youtu.be/E1DUSOAKiM0 

Szkolenie: https://youtu.be/rnEcLE1wbDU

 

 

Korzyści GIShub:

 • Przyjazne oprogramowanie: prosta i intuicyjna obsługa, krótki czas wdrożenia, szkolenie
 • Spójność działań: jednolita baza danych w jednym miejscu
 • Unikanie błędów i oszczędność czasu: pewne źródło danych, automatyczne obliczenia, generowanie pism i deklaracji
 • Wygodny dostęp: przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia
 • Niski koszt wdrożenia: brak potrzeby zakupu serwerów i dodatkowego sprzętu
 • Wsparcie: nie tylko wsparcie w obsłudze, ale także konsultacje i wsparcie inżynierów, prawników, projektantów i specjalistów GIS z naszej firmy
 • Współpraca z ekipami w terenie: automatyczna obsługa poprzez sczytywanie kodów urządzeń w terenie
 • Dopasowanie do potrzeb: zindywidualizowana aplikacja GIShub Pro dopasowana do Państwa potrzeb

 

Chcesz poznać możliwości naszego oprogramowania?