Analiza spływu wód opadowych– Cmentarz Śmiechowski, Wejherowo

Cel projektu

Celem projektu było przygotowanie opracowania analizy dotyczącej określenia spływu wód opadowych na terenie Cmentarza Śmiechowskiego w Wejherowie.

 

Opis realizacji

Zakres prac i analiz przy tym projekcie obejmował:

  • analizę topografii za pomocą narzędzi GIS (Geographic Information Systems),
  • wyznaczenie kierunków i dróg spływu powierzchniowego oraz terenów bezodpływowych,
  • wyznaczenie ilości wód opadowych dla zagospodarowania terenu obecnego i prognozowanego wg projektu zagospodarowania działek,
  • pozyskanie danych wejściowych dla proponowanego obszaru opracowania: numeryczna mapa terenu (1x1m), baza danych obiektów topograficznych 10k.
Powrót