Analiza spływu wód opadowych– Cmentarz Śmiechowski, Wejherowo

Określenie spływu wód opadowych w zlewni cmentarza w Wejherowie

 

Wyzwanie  

 

 

Na Cmentarzu Śmiechowskim w Wejherowie kończą się możliwości nowych pochówków. Trwają prace projektowe nad nową częścią cmentarza.

 

Na podstawie doświadczeń ze starej części cmentarza, gdzie przy deszczach nawalnych dochodziło do rozmywania alejek a nawet podmywania grobowców. Gmina założyła, iż nowa część cmentarza musi zostać wyposażona w system odwodnienia uwzględniający specyficzną lokalizację terenu – na leśnym zboczu.

 

 

Rozwiązanie

 

 

  • W tym przypadku położono szczególny nacisk na wyznaczenie kierunków spływu powierzchniowego, wyznaczenie zlewni częściowych i określenie ilości wód napływających w kierunku nowej części cmentarza, jak i z niej odpływających.
  • Wykorzystanie atlasu PANDa w maksymalny możliwy sposób zbliża przewidywaną ilość wód opadowych do rzeczywistości zwiększając bezpieczeństwo przyszłej eksploatacji projektowanego obiektu.

 

 

Korzyści

 

 

  • Specjalistyczna analiza hydrologiczna wykorzystująca najbardziej aktualne dane wejściowe i nowoczesną metodykę prac została przekazana zespołowi projektowemu nowej części cmentarza.
  • Na podstawie sformułowanych wytycznych zespół opracował rozwiązania techniczne dla odwodnienia powiązane z projektowanym układem drogowym i funkcjonalnym cmentarza.

 

 

Zakres wykonanych prac:

  • analiza topografii terenu za pomocą narzędzi GIS,
  • wyznaczenie kierunków i dróg spływu powierzchniowego oraz terenów bezodpływowych,
  • wyznaczenie ilości wód opadowych dla obecnego zagospodarowania terenu i prognozowanego według projektu zagospodarowania działek,
  • wytyczne do projektu odwodnienia.

 

 

Karta studium przypadku Wejherowa do pobrania -> tutaj

Powrót