Analiza systemu retencji i kanalizacji dla projektu biurowca w Krakowie

Przegląd i analiza techniczna projektu, ocena poprawności rozwiązań, rekomendacje i wskazanie możliwych zmian

 

Wyzwanie  

 

 

  • Brak pewności Inwestora odnośnie prawidłowości projektu i poziomu zabezpieczenia inwestycji przed podtopieniami z deszczów nawalnych.Wykonanie analizy złożonego projektu odwodnienia układu budynków biurowo-usługowych, położonych w ścisłym centrum Krakowa, wraz z wykonaniem modelowania hydrodynamicznego i zaproponowanie możliwych zmian układu odwodnienia. Wszystko to zostało wykonane przy bardzo napiętym harmonogramie czasowym ze względu na pilną potrzebę niezależnej weryfikacji rozwiązań projektowych przez Klienta.

 

Rozwiązanie

 

 

  • W ramach prac przyjęte zostały parametry opadu, w oparciu o warunki techniczne i dane z Atlasu natężeń opadów PANDa (www.atlaspanda.pl ). Za pomocą modelowania hydrodynamicznego zweryfikowano parametry projektowanych urządzeń i retencji, przeanalizowano wpływ opadów nawalnych na zbiorczy system odprowadzania ścieków i wód opadowych. Zaproponowano rozwiązania upraszczające układ i umożliwiające większe bezpieczeństwo i znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

 

Korzyści

 

 

  • Dzięki modelowaniu hydrodynamicznemu wspartemu rzetelnymi danym z Atlasu PANDa, możliwa była dokładna analiza proponowanych rozwiązań.Klient otrzymał informacje o jakości rozwiązań projektowych oraz rekomendacje możliwych zmian, które pozwolą na: zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, ograniczenie zużycia zasobów przez inwestycję oraz uzyskanie realnych oszczędności zarówno w fazie inwestycji jak i eksploatacji.

 

Zakres wykonanych prac: 

  • Przegląd i analiza projektu technicznego odwodnienia inwestycji (retencja i kanalizacja deszczowa oraz styk z kanalizacją sanitarną),
  • Ocena poprawności założeń i proponowanych rozwiązań w oparciu o: wykonanie modelowania hydrodynamicznego sieci na terenie inwestycji, warunki techniczne otrzymane przez Zamawiającego z MPWiK w Krakowie oraz o dane o deszczach z atlasu deszczów PANDa,
  • Wykonanie raportu z analizy, zawierającego także wskazanie możliwych zmian w oryginalnym projekcie.

 

Karta studium przypadku Krakowa do pobrania -> tutaj

Powrót