City Water Circles -opracowanie strategii

Bydgoszcz jest partnerem w międzynarodowym projekcie „CWC Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym”. W projekcie miasto współpracuje z 11 partnerami z Włoch, Węgier, Słowenii, Polski, Chorwacji i Niemiec. Partnerzy (miasta, przedsiębiorstwa wodociągowe, NGO) z sześciu krajów połączyli siły, aby stworzyć bazę wiedzy na temat obiegu wody w mieście i wspólnie z lokalnymi interesariuszami opracować zestaw innowacyjnych metod i narzędzi zarządzania wodami przydatnych w całej Europie Środkowej. Ponadto partnerzy zademonstrują rozwiązania pilotażowe, opracują lokalne strategie, plany działania i zalecenia polityczne dla decydentów. Retencjapl podjęła się napisania lokalnej strategii ściśle współpracując  z Urzędem Miasta i interesariuszami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki, utrzymanie infrastruktury i oczyszczanie wody i ścieków. 

 

Wyzwanie  

 

 

  • Bydgoszcz jest partnerem w międzynarodowym projekcie „CWC Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki  o obiegu zamkniętym”. W ramach zadań realizowanych w projekcie, miasto miało opracować strategie i plan działań dotyczący gospodarowania wodą w mieście zgodnie z ideą gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Nasz zespół podjął się opracowania takiej strategii, ściśle współpracując  z Urzędem Miasta i interesariuszami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki, utrzymanie infrastruktury i oczyszczanie wody i ścieków. Jej tworzenie miało charakter partycypacyjny. W pracach istotne było, aby cele i działania były możliwe do wdrożenia bez istotnych nakładów inwestycyjnych oraz  by była ona dopełnieniem istniejących dokumentów,  w obszarach:-wód opadowych,-użycia szarej wody,

    -oraz ścieków oczyszczonych.

 

Korzyści

 

 

  • Projekt CWC ma na celu promowanie kultury oszczędzania wody, sposobów wykorzystywania wody deszczowej w miastach, odzyskiwania i używania wody szarej, a także oczyszczonych ścieków oraz stosowania rozwiązań opartych na naturze. Jest mądrze wpisany w działania miasta. Zarządzanie projektem odbywa się poprzez koordynację przez powołany zespół, który wykorzystuje aktualne źródła finansowania, sprawdza regulacje prawne i wprowadza działania edukacyjne. Strategia uporządkowała cele i działania, stanowiąc mocne podstawy do współpracy interesariuszy, przede wszystkim w dalszym wdrażaniu idei Bydgoszczy jako „miasta gąbki”. Decydenci, zarządcy infrastruktury i naukowcy wspólnie zaangażowali się w jej realizację

 

 

Karta studium przypadku Bydgoszczy do pobrania -> CWC Bydgoszcz

Powrót