City Water Circles – zielono-niebieska infrastruktura budynków publicznych w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz stawia na rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Jednym z celów projektu City Water Circles realizowanego przez Miasto we współpracy z szeregiem miast europejskich było przygotowanie koncepcji wdrożenia zielono-niebieskiej infrastruktury przy wybranych budynkach użyteczności publicznej: szkołach i budynkach urzędów miejskich.

W wybranych lokalizacjach w ramach projektu sfinansowana zostanie budowa ogrodów deszczowych, retencji i powierzchnie utwardzone szczelne zostaną zastąpione przez rozwiązania sprzyjające środowisku.

 

Wyzwanie  

 

 

  • Jak zmienić betonowe i ubogie otoczenie obiektów publicznych i terenów szkół „tysiąclatek”, by w sposób przyjazny dla środowiska  i mieszkańców zaaranżować przestrzeń i wykorzystywać wody opadowe?

 

Rozwiązanie

 

 

  • Koncepcja budowy ogrodów deszczowych, retencji, zmian w zagospodarowaniu przestrzeni z wykorzystaniem zieleni i jej zasilaniem wodami opadowymi.
  • W projekcie wykorzystano dane z modelu opadowe PANDa.

 

Korzyści

 

 

  • Praktyczne, etapowane i wycenione rozwiązania techniczne zielono-niebieskiej infrastruktury, gotowe do wdrożenia.
  • Spadek terenów uszczelnionych o 28%, zmniejszenie nagrzewania powierzchni, ograniczenie podtopień, a przy tym wzrost świadomości społecznej i przygotowanie świetnych projektów partycypacyjnych dla mieszkańców i rodzin.

 

 

Karta studium przypadku Bydgoszczy do pobrania -> tutaj

Powrót