Dostarczenie kalkulatora doboru odwodnień liniowych dla firmy Hauraton

Dostarczenie kalkulatora doboru odwodnień liniowych opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru odwodnień liniowych bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru odwodnień liniowych stworzono we współpracy z firmą HAURATON, która jest czołowym europejskim producentem systemów zagospodarowania wód opadowych. Kalkulator doboru odwodnień liniowych to intuicyjne narzędzie dla projektantów, umożliwiające dobór odwodnienia liniowego w 3 prostych krokach. Dobór bazuje na wskazanej lokalizacji odwodnienia oraz jego wymaganej przepustowości hydraulicznej, wyznaczonej na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów zlewni. Ponadto, powiązanie kalkulatora z dostępem do danych PANDa gwarantuje otrzymanie miarodajnych wyników, co jest niezbędne do efektywnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót