Dostarczenie kalkulatora doboru pomp opartego dla firmy Grundfos

Dostarczenie kalkulatora doboru pomp opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru pomp bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru pomp powstał we współpracy z wiodąca firmą w obszarze produkcji pomp, firmą Grundfos. Narzędzie pozwala na elastyczny i szybki dobór pomp dedykowanych obszarom kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz zabezpieczeniom przeciwpowodziowym. Kalkulator pozwala w szybki i zoptymalizowany sposób na dobór pomp, który ustala w czterech prostych krokach punkt pracy pompy i dokonuje preselekcji najlepszych rozwiązań co do pompy i układu jej sterowania w ciągu 2-3 minut ze zbioru 1000 różnych pomp i 180 układów ich sterowania dostępnych w aktualnej ofercie firmy Grundfos.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót