Dostarczenie kalkulatora doboru systemów rynnowych dla firmy Wavin

Dostarczenie kalkulatora doboru systemów rynnowych opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru systemów rynnowych bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru systemów rynnowych powstał dzięki współpracy z liderem w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych – firmą Wavin Polska. Pozwala on na dobór jej elementów w zależności od powierzchni i konfiguracji dachu. Wielkość systemu dobierana jest tak, aby skutecznie zabezpieczyć odbiór deszczu o intensywności minimum 75mm/h. Możliwe jest zdefiniowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego, kopertowego czy wielospadowego. W zależności od powierzchni, wysokości montażu rynny oraz przewidzianych elemen-tów dodatkowych, takich jak czyszczaki, łapacze deszczu, wpusty otrzymujecie Państwo spersonizowany wykaz elementów systemu rynnowego.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót