Dostarczenie kalkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów dla firmy Meva – Pol

Dostarczenie kalkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Zbiorniki retencyjne wymagają regularnego usuwania sedymentujących zanieczyszczeń; dotyczy to również kanałów, zwłaszcza tych o małym spadku, prowadzących wody przy zbyt małej prędkości przepływu. Ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów automatycznego spłukiwania w zbiornikach i prostych urządzeń spłukujących w kanałach. Zastosowany system automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Ściana oddzielająca komory od reszty zbiornika jest wyposażona w uchylne wrota oraz zawory zwrotne.

Kalkulator w czterech prostych krokach pozwala na szybki dobór systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów. Możecie Państwo pobrać także rysunki, karty instalacyjne oraz schematy dobranego systemu.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

Powrót