Dostarczenie kalkulatora doboru układów podczyszczających dla firmy Ecol-Unicon

Dostarczenie kalkulatora doboru układów podczyszczających opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru układów podczyszczających bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator służący do doboru układów podczyszczających powstał we współpracy z firmą Ecol-Unicon. Dedykowane narzędzie umożliwia wybór optymalnego rozwiązania układów podczyszczających. Po wprowadzeniu odpowiednich danych kalkulator automatycznie dobiera urządzenie o odpowiednich parametrach. Samodzielna kalkulacja pozwala zaoszczędzić czas oraz wybrać najbardziej odpowiadające nam urządzenie, czyli np. sam separator, czy inny system podczyszczania np. układ separator plus osadnik. Użytkownik ma możliwość pobrania również innych dokumentów – takich jak rysunki czy katalogi poszczególnych urządzeń. Za pomocą formularza użytkownik może poprosić o wycenę wybranego rozwiązania, kontaktując się bezpośrednio z producentem.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót