Dostarczenie kalkulatora kosztów eksploatacji dla firm Veolia oraz DSConsulting

Dostarczenie kalkulatora kosztów eksploatacji opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora kosztów eksploatacji bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator kosztów eksploatacji, którego autorami są pracujący w trzech firmach Veolia, DSConsulting i RetencjaPL praktycy dysponujący kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania i finansowania infrastruktury deszczowej, pozwala na szybką, a równocześnie możliwie precyzyjną kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe. Jest to pierwszy kalkulator skierowany do zarządzających systemami odprowadzania deszczówki: wodociągów, spółek miejskich, władz miast zainteresowanych urealnieniem warunków utrzymania systemów deszczowych lub wprowadzeniem opłat za wody opadowe i oceną warunków w jakich powinien ten proces być przeprowadzony.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót