Dostawa i montaż deszczomierzy na terenie miasta Gdańska

Cel projektu

Celem projektu była rozbudowa istniejącego systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego w mieście Gdańsku.

 

Opis projektu

Projekt realizowany był we współpracy z frimą PM Ecology. Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez spółkę Gdańskie Wody sp. z o.o. przeprowadziła w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu wielkości opadu deszczu na terenie miasta Gdańska”. W ramach tego zadania nasza firma dostarczyła i zainstalowała na terenie miasta Gdańsk 11 deszczomierzy wagowych, 2 disdrometry laserowe, 7 deszczomierzy hybrydowych (połączenie technologii wagowej z konstrukcją deszczomierza korytkowego) oraz jedną kompletną stację mierzącą podstawowe parametry meteorologiczne.

 

Zastosowane rozwiązania

 

       

Powrót