Koncepcja przeciwdziałania podtopieniom i operat wodnoprawny na podstawie modelu hydrodynamicznego dla zlewni Maruszy

 

 WYZWANIE

 

  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Grudziądzu przejęły odpowiedzialność za zarządzanie wodami opadowymi.Stwierdzono potrzebę rewizji pozwoleń wodnoprawnych, ale także ograniczenia podtopień w ponad 400 ha zlewni Maruszy oraz zaplanowanie z wyprzedzeniem inwestycji, które poprawią warunki pracy systemu kanalizacji opadowej.Czy w tym celu warto wykonać modelowanie hydrodynamiczne, opierając się o lokalne dane o opadach z atlasu PANDa?

 

 ROZWIĄZANIE

 

  • Z pewnością tak! Stosując dane z atlasu PANDa, przygotowanego na potrzeby Grudziądza w formie aplikacji dostępnej online, nie tylko oceniliśmy stan obecny, ale także przygotowaliśmy koncepcję retencji i lokalnej przebudowy sieci kanalizacji z myślą o adaptacji do zmian klimatu, dla roku 2050.Całość prac oparliśmy o modelowanie hydrodynamiczne, tworząc tzw. bliźniaka numerycznego (ang. „digital twin”) dla sieci miejskiej. Dzięki temu przeprowadzone szereg symulacji pozwoliło na optymalizację rozwiązań.

 

 KORZYŚCI

 

  • Potwierdziliśmy, że przy obecnym stanie zagospodarowania stan hydrauliczny systemu odwodnienia tej zlewni można uznać za zadowalający. Jednak spora liczba odcinków pracujących pod ciśnieniem i postępujące uszczelnienie zlewni powodują, że już obecnie warto podjąć działania inwestycyjne.W koncepcji wyznaczono odcinki do przebudowy i konieczną retencję, lokalizując konkretne zbiorniki.Równolegle wykonany operat wodnoprawny zawiera obliczenia, które posłużą do rozliczeń z PGW Wody Polskie.

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Grudziądz do pobrania ->TUTAJ 

 

Zobacz wideo:

https://fb.watch/eIHdgHD08n/

Powrót