Koncepcja wdrożenia MPA dla Wodociągi Słupsk

Wyzwanie  

 

 

  • Dostosowanie działalności Wodociągów Słupsk do wytycznych opracowanych w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
  • Wdrożenie koncepcji zarządzania wodami opadowymi.
  • Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

 

Korzyści

 

 

  • Zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zmniejszenie powierzchni dróg i placów
  • Zmniejszenie stref suszy
  • Stworzenie warunków do migrowania i życia dla gatunków roślin i zwierząt bytujących w sąsiedztwie rzeki Słupi
  • Przechwycenie i wykorzystanie 75 m3 wody – 350% więcej niż aktualny potencjał  całego kompleksu
  • Potencjał produkcji energii ze źródeł OZE około 480 000 kWh

 

Razem z RetencjąPL spółka opracowała koncepcję zagospodarowania terenu bazy, która analizuje wszystkie cele MPA. Podjęliśmy wyzwanie, by dostosować swoje działanie do wytycznych adaptacji do zmian klimatu. Trzeba zacząć od siebie. (..) Osiągnęliśmy wiele zysków, wiele korzyści: będziemy mogli wykorzystywać maksymalnie potencjał energii, wykorzystywać więcej wody opadowej, która jest za darmo, zmniejszymy strefę suszy, zwiększymy też strefę komfortu(..) Szczególnie cenię sobie to, że musieliśmy w wewnętrznym zespole wypracować kompromisy, polegające na – przykładowo – zmniejszeniu powierzchni dróg i komunikacji, placów składowych, aby zwiększyć powierzchnie aktywną, ale na koniec dnia, na koniec ustaleń mamy przekonanie, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla środowiska. Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk

 

Karta studium przypadku Słupska do pobrania -> tutaj

 

Powrót