Model hydrodynamiczny dla Urzędu Miasta Reda

Cel projektu

Model hydrodynamiczny dla miasta Reda wykonany został jako jeden z elementów inwentaryzacji sieci kanalizacji tego miasta, której celem było zabezpieczenie terenów przed negatywnymi skutkami intensywnych opadów na obszarze miasta.

 

Opis projektu

Do budowy modelu wykorzystano materiały udostępnione przez Urząd Miasta Redy.
Przekazane materiały stanowiły podkład w formacie DXF, rastry w formacie TIFF w skali
1:500 oraz mapy z naniesionymi aktualizacjami danych przez geodetę.

 

Zastosowane rozwiązania

Do wykonania modelu hydrodynamicznego użyto oprogramowania CivilStorm V8i firmy Bentley, który jest aplikacją dedykowaną modelowaniu hydrodynamicznemu, działania systemów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej. W ramach swojej funkcjonalności program ten zapewnia możliwość wyznaczania opadu efektywnego, będącego zredukowanym opadem całkowitym (nazywanym też często opadem brutto) i jego dalszego przekształcenia w odpływ powierzchniowy z obszarów poszczególnych elementarnych zlewni spływu.

Powrót