Model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Bydgoszczy

Cel projektu

Celem opracowania było wykonanie analizy oraz uzupełnienia lokalnego modelu opadowego (modelu natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta Bydgoszczy. Aktualizowany, lokalny model opadowy dla miasta Bydgoszczy miał służyć jako podstawa do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemy odwodnienia miasta, złożonego z krytych układów kanałów deszczowych wraz z obiektami retencyjnymi oraz uzupełniających ich układów koryt otwartych, często pełniących rolę odbiornika spływów wód opadowych.

 

Opis projektu

Zakres opracowania obejmował m.in.:

  • prezentację przyjętej   metodyki   badawczej   oraz   analizę   i   fizykalną   interpretację   szeregów częstości opadów w Bydgoszczy, a w szczególności:
  • Rozszerzenie lokalnej   bazy   opadowej   dla   Bydgoszczy   o  zapisy   z   lat   2010   ÷   2015   na podstawie szeregów opadowych z deszczomierza elektronicznego zainstalowanego przy ul. Grudziądzkiej;
  • Ocenę jakości danych opadowych zgromadzonych w celu opracowania modelu natężeń deszczów miarodajnych dla Bydgoszczy;
  • Wyznaczenie wartości maksymalnych warstw opadów dla czasów trwania równych 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080, 1440, 2160, 2880 i 4320 min.;
  • Uszeregowanie wyznaczonych   wartości   maksymalnych   warstw   opadów   w   szeregi rozdzielcze   i   identyfikację   ich   wartości   odpowiadających   prawdopodobieństwom występowania p = 3%, 5%, 10%, 20%, 50% i 100%

 

Zastosowane rozwiązania

Do przygotowania opracowania wykorzystano dostępne szeregi opadowe z dwóch różnych deszczomierzy zlokalizowanych w centrum miasta, w bliskiej odległości od siebie. Były to deszczomierze zlokalizowane przy al. Ossolińskich oraz przy ul. Grudziądzkiej, a więc w odległości niespełna 2 km.

 

 

Wypowiedzi o Atlasie PANDa udzielił: Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWIK Bydgoszcz

Powrót