Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu hydrologicznego na terenach wodonośnych we Wrocławiu

Cel projektu

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu stanu wód gruntowych na terenach wodonośnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu.

 

Opis projektu

Projekt jest przedsięwzięciem wieloetapowym. Docelowo sieć monitoringu ma objąć większość spośród ponad 100 piezometrów zlokalizowanych na terenach wodonośnych i dać Klientowi pełną informację na temat dynamiki i charakteru zmian stanu wód podziemnych na eksploatowanym przez niego terenie. Naszym zadaniem była dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń, które zamontowane w piezometrach mają mierzyć i przesyłać mają dane związane ze zwierciadłem wód gruntowych. Dodatkowym elementem realizowanego zlecenia była wizualizacja wartości pomiarowych w aplikacji RainBrain, którą MPWiK wdrożył już jakiś czas temu na potrzeby zarządzania danymi opadowymi z 13 miejskich deszczomierzy. RETENCJAPL zrealizowała do tej pory już jeden etap, który obejmował wyposażenie w sprzęt pomiarowy 16 otworów obserwacyjnych oraz została wybrana do realizacji kolejnego etapu zakładającego dostawę i uruchomienie kolejnych 14 urządzeń.

 

Zastosowane rozwiązania

Do realizacji zadania wykorzystane zostały urządzenia OTT ecoLog 500 – bateryjne rejestratory stanu wód gruntowych wyposażone w moduły transmisji danych GSM. Urządzenia są kompletnie bezobsługowe, sprawdzają się w każdych warunkach atmosferycznych a ich bateria pozwala na wieloletnią pracę.

 

 

Powrót