Monitoring hydrologiczno-meteorologiczny w Rumi

Cel projektu

Projekt zakładał zbudowanie budowę stacji monitoringu hydrologicznego z funkcją ostrzegania o przekroczeniu stanów ostrzegawczych. Głównym założeniem był monitoring ogólnej sytuacji hydrologicznej na terenie miasta i ostrzeganie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o przekroczeniach stanów alarmowych.

 

Opis projektu

Wyznaczono sześć punktów pomiarowych, w których zainstalowane zostały stacje. Ze względu na specyficzne warunki panujące w punktach przewidzianych do pomiaru stanu wody zastosowano trzy różne typy urządzeń pomiaru poziomu – typowe sondy hydrostatyczne bąbelkowe czujniki poziomu oraz bezkontaktowy czujnik radarowy. Dodatkowo wszystkie posterunki pomiarowe wyposażone są w czujnik pomiaru przewodności elektrolitycznej wody, w celu monitoringu parametru wskazującego na ogólną jakość wody. Do dwóch stacji zainstalowanych w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych podłączone zostały wieloparametrowe czujniki stanu nawierzchni, wykorzystywane do monitorowania stanu nawierzchni. Wszystkie sześć stacji połączonych w jeden system ze stacją meteorologiczną zainstalowaną wcześniej przy budynku Urzędu Miasta w Rumi pracuje jako jeden zintegrowany system i przekazuje dane do aplikacji RainBrain.

 

Zastosowane rozwiązania

Wszystkie stacje pomiarowe zostały oparte o dedykowane rozwiązania systemowe z grupy OTT Hydromet. W systemie wykorzystano rejestratory z transmisją danych OTT netDL zabudowane w stacjach OTT MetSystem. Pomiar stanu wody zrealizowano za pomocą czujników OTT PLS OTT PLS-C, OTT CBS oraz OTT RLS. Przewodność mierzona jest przez elementy zintegrowane w sondach OTT PLS-C. do monitorowania parametrów nawierzchni drogowych wykorzystane zostały czujniki Lufft IRS31. Dane pomiarowe z wszystkich elementów systemu przetwarzane, wizualizowane oraz archiwizowane są w aplikacji RainBrain.

 

    

    

Powrót