Monitoring hydrologiczny zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Jezioro Mucharskie (nazwa obowiązująca do 2018 : Zbiornik Świnna Poręba) to zaporowy zbiornik o powierzchni 10,35 km2 i pojemności 161 mln m3.  Zbiornik znajduje się w województwie małopolskim, około godziny jazdy od Krakowa, w powiatach wadowickim i suskim na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora na rzece Skawa usytuowana została w miejscowości Świnna Poręba w odległości około 6 km od Wadowic. Najważniejszymi funkcjami zbiornika jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły oraz zabezpieczenie przed skutkami suszy przez wyrównanie przepływu wody w rzece.

 

Firma RETENCJAPL dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła stacje hydrologiczne do monitoringu potoków dopływających do zbiornika.

 

 WYZWANIE

 

  • Postępowanie ogłoszone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu zakładało budowę czterech posterunków wodowskazowych na ciekach w bezpośredniej zlewni zbiornika wodnego. Klient zdecydował, że oprócz stanu wody, monitorowana ma być również jej temperatura oraz przewodność elektrolityczna a dane pomiarowe przesyłane mają być przynajmniej raz dziennie do aplikacji operatorskiej. W zaproponowanych lokalizacjach nie było bezpośredniego dostępu do energii elektrycznej a instalacja systemu zasilania opartego na panelach fotowoltaiczna narażona byłaby prawdopodobnie na akty wandalizmu. W takiej sytuacji w grę wchodziła tylko instalacja prostego,  kompaktowego i zasilanego bateryjnie urządzenia all-in-one.

 

 ROZWIĄZANIE

 

  • Ze względu na specyficzne wymagania Zamawiającego, brak kompleksowej infrastruktury w miejscach wyznaczonych do instalacji posterunków oraz dość ograniczony budżet jak na tego typu zadania, wybór padł na urządzenia OTT ecoLog 800. Jest to kompletne urządzenie wyposażone w sondę hydrostatyczną (z ceramiczną celą pomiarową) posiadającą zintegrowany czujnik temperatury oraz przewodności, rejestrator danych oraz modem GSM. Zasilanie realizowane jest z pomocą dwóch litowych baterii D o łącznej pojemności 26Ah, co wystarcza na kilka lat pracy całego zestawu przy codziennej transmisji danych. OTT ecoLog 800 zainstalowane zostały w stalowych rurach osłonowych i zabezpieczone dedykowanymi zamknięciami OTT ecoCap. Dane pomiarowe przesyłane są do aplikacji RainBrain, która pozwala na ich prezentację, analizę i archiwizację.

 

 KORZYŚCI

 

  • Zrealizowany system pomiarowy pozwala na bieżąco monitorować sytuację hydrologiczną w bezpośredniej zlewni zbiornika. Ponad to, pomiar przewodności elektrolitycznej daje poglądowy obraz jakości wody jaka trafia do zbiornika i pozwala reagować na pojawiające się okresowo anomalia. Do końca roku 2021, kiedy zakończone zostaną pomiary przepływu dla wszystkich posterunków przy charakterystycznych stanach wody, stworzone zostaną również krzywe stan-przepływ, które zaimplementowane zostaną do systemu. Dzięki temu Użytkownik dostanie wizualizację kolejnego parametru jakim będzie kalkulowany na bieżąco przepływ
    w m3/s.

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Świnna Poręba do pobrania -> TUTAJ

Powrót