Program gospodarki wodami opadowymi na terenie gminy Wejherowo

Cel projektu

Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowania pn „Program gospodarki wodami opadowymi na terenie gminy Wejherowo – w zakresie m. Bolszewo oraz Gościcino”

 

W ramach projektu wykonane zostały m.in. następujące prace:

  • analiza istniejącej dokumentacji (pozwolenia wodno-prawne, operaty wodno-prawne, PFU neutralizacji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wejherowo w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Gminy Wejherowo”
  • inwentaryzacja studzienek, cieków i sieci kanalizacji deszczowej
  • jednorazowe badanie jakości wód na wylotach systemu odwodnienia
  • opracowanie schematu funkcjonalnego istniejących układów odwodnienia
  • opracowanie założeń modelu hydrodynamicznego systemu odwodnienia i przygotowanie wstępnego modelu w oparciu o pozyskane materiały
  • rozpoznanie możliwości wdrożenia systemu GIS, założenia, wstępne szkolenie
Powrót