Projekt systemu odwodnienia i budowy zbiorników retencyjnych w strefie przemysłowej

Budowa zbiorników retencyjnych przy porcie w Gdańsku, których celem jest czasowa retencja wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycyjnych tzw. Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Retencjapl była zaangażowana w projekt od koncepcji poprzez projekty budowlany i wykonawczy, po nadzór autorski.

 

Wyzwanie  

 

 

  • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  przeznaczyła teren przy porcie w Gdańsku na place magazynowe i bazy logistyczne. Dopuszczono 90-cio procentowe uszczelnienie terenu, który obecnie pokrywają nieużytki i las. Równocześnie zarządca cieku, do którego trafiają wody opadowe narzucił w warunkach technicznych na odprowadzanie deszczówki do rowu i cieku niezwykle rygorystyczne limity natężenia odpływu chwilowego, gdyż odbiorniki w czasie silnych opadów są już mocno przeciążone.Wyzwaniem koncepcji, opartej o analizy na modelu hydro-dynamicznym, było uzyskanie niskich wartości chwilowego odpływu maksymalnego wód opadowych przy wysokim stopniu uszczelnienia terenu (90%!). W pierwotnych zamiarach inwestora, wydawało się, że wycinka lasu pod zbiornik retencyjny jest nie do uniknięcia. Dodatkową trudnością był rodzaj gruntu, który utrudniał możliwość zagęszczania mechanicznego nasypów.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Przeanalizowaliśmy szereg scenariuszy opadu, aby zaprojektować odpowiedni sposób odwodnienia i retencji. Sekwencyjny układ zbiorników oraz właściwa metoda wykonania skarp umożliwiły nie tylko ocalenie lasu, ale także oszczędną i skuteczną retencję wód. Zaprojektowane zbiorniki wymagały konkretnej pracy inżynierskiej: od doboru technologii wykonywania nasypów w trudnym terenie (nasyp przeciążeniowy) przez stworzenie i analizę modelu hydrodynamicznego całego układu odwodnienia, po dostosowanie rozwiązań budowlanych przy wysokim poziomie zwierciadła wód podziemnych. Zbiorniki zostały wybudowane, a okala je ścieżka rekreacyjna.

 

Korzyści

 

 

  • Zaprojektowany i wybudowany już układ zbiorników suchych jest wyjątkowy, zarówno co do skali jak i metody wykonania. Dzięki wykorzystaniu mądrych, ale i nisko-kosztowych, metod geotechnicznych i wyjątkowej dbałości projektantów udało się ocalić drzewa, które rosną obecnie w środku zbiornika. Zbiorniki są świetnie wpisane w krajobraz, jeden jest właściwie łąką kwietną, a drugi  zagłębieniem w terenie leśnym, zupełnie nie wyróżniają się z otoczenia, stanowiąc równocześnie ochronę terenu na wypadek nawet wód 1%-towych.Główne korzyści:
    • Inwestor może osiągnąć swoje cele biznesowe i mocno uszczelnić teren pod place składowe i magazyny, ale robi to z poszanowaniem środowiska i dbając o bezpieczeństwo powodziowe.
    • Uratowaliśmy las!

 

 

Karta studium przypadku Strefy przemysłowej do pobrania ->tutaj 

Powrót