Sterowanie zrzutem wód opadowych z wielkopowierzchniowego obiektu sportowego na podstawie danych z deszczomierza

W 2021 roku w Opolu zakończy się inwestycja związana z przebudową terenów wokół hali Cieplak i „Okrąglaka”. W ramach inwestycji w zmodernizowanej hali, która stała się częścią Opolskiego Parku Sportu,  powstało między innymi wielofunkcyjne boisko, bieżnia, maty do sportów walki i ściana wspinaczkowa. W ramach przebudowy na zewnątrz utworzono boisko piłkarskie Orlik, boisko wielofunkcyjne, które zimą ma pełnić funkcje lodowiska, skatepark i plac zabaw.

 

Modernizacja tego obszaru to również budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej całą infrastrukturę
i włączenie jej do istniejącej infrastruktury miejskiej.

 

Warunki techniczne wydane inwestorowi dla tej inwestycji wymagały retencjonowania wód opadowych
i kontrolowanego ich zrzut do kanalizacji po ustaniu  opadów.

 

Firma RETENCJAPL dostarczyła i uruchomiła urządzenia pozwalające na sterowanie odpływem deszczówki w sposób opisany w warunkach technicznych.

 

 WYZWANIE

 

  • Wymagania postawione inwestorowi realizującemu zadanie, dotyczące możliwości zrzutu wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej dokładnie precyzowały kiedy i w jaki sposób można było opróżniać zbiorniki retencyjne. Dokument wydany przez Urząd Miasta w Opolu wymagał aby w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego o czasie trwania 15 min i intensywności 150 l/s/ha, odpływ wód deszczowych był ograniczony do zera przez czas przynajmniej 30 minut. Po tym czasie dozwolony zrzut limitowany jest do 5 l/s z każdego hektara obszaru odwodnianego.

 

 ROZWIĄZANIE

 

  • Układ realizujący zadanie polegające na sterowaniu zasuwą ograniczającą odpływ wód deszczowych z terenu obiektu zbudowano w oparciu o radarowy deszczomierz LUFFT WS100 oraz rejestrator danych OTT netDL500. Zastosowany deszczomierz to urządzenie całkowicie  bezobsługowe, gwarantujące pomiar z wystarczającą dokładnością przez okres całego roku. Dane pomiarowe z deszczomierza przetwarzane są przez rejestrator, który po wystąpieniu zaprogramowanych warunków steruje pracą zasuwy. Dodatkowo wszystkie dane opadowe przesyłane są do aplikacji RainBrain i udostępnia do analizy dla osób zarządzających kanalizacją deszczową
    w mieście.

 

 KORZYŚCI

 

  • Realizacja zapisów zawartych w wymaganiach technicznych dotycząca czasu przetrzymania wód opadowych po wystąpieniu deszczu nawalnego, możliwa była tylko i wyłącznie poprzez zainstalowanie deszczomierza wraz z urządzeniem analizującym dane pomiarowe. Dzięki takiemu podejściu Inwestor ma pewność, że zrzut wód opadowych ze zmodernizowanego terenu odbywa się zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta. Opóźnienie odpływu  „deszczówki” z terenu obiektu sportowego pozwala optymalnie wykorzystać przepustowość istniejącej kanalizacji miejskiej bez koniczności jej przebudowy. Maksimum odpływu z modernizowanej zlewni trafia do kanalizacji z 30 minutowym opóźnieniem co zapobiega jej przeciążeniu i wystąpieniu lokalnych podtopień.

 

Karta studium przypadku realizacji w Opolu do pobrania  -> TUTAJ

Powrót