System Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ)

Opracowanie koncepcji oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zaprojektowania, budowy i wdrożenia SIS-RZ dla budowanej kanalizacji deszczowej.

 

Wyzwanie  

 

 

  • W warunkach klimatycznych Polski opady trwają średnio 10% czasu w roku. Czas trwania opadów bardzo intensywnych jest jeszcze krótszy. Uwarunkowania klimatyczne dowodzą, że przechwycenie (zretencjonowanie) spływów generowanych przez te opady, ich maksymalne wykorzystanie jako zasobów wodnych, względnie rozsączenie do wód podziemnych i dopiero w ostateczności zrzucenie ich nadmiaru staje się wyzwaniem i koniecznością.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Stworzenie i wdrożenie nowatorskiego systemu inteligentnie sterowanej retencji zbiornikowej, pozwali na optymalne wykorzystanie dostępnej retencji zbiornikowej w celu zmniejszenia częstości wylań z systemu i maksymalizacji gromadzenia wód opadowych do wykorzystania in-situ.

 

Korzyści

 

 

  • Dzięki wdrożeniu systemu SIS-RZ zarządca sieci będzie posiadał realną wiedzę o funkcjonowaniu systemów kanalizacji deszczowej.
  • Będzie mógł także w sposób aktywny eksploatować sieć kanalizacji deszczowej, zarządzając w sposób zautomatyzowany częścią spływu i retencjonowaniem wód opadowych.
  • Realizacja podsystemu monitoringu jakościowego retencjonowanych wód opadowych w ramach SIS-RZ pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego wykorzystania wód opadowych w celach takich jak np. podlewanie zieleni.

Zakres wykonanych prac: 

  • Analiza topografii terenu za pomocą narzędzi GIS,
  • Analiza istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej i retencji zbiornikowej,
  • Weryfikacja założeń hydrologii,
  • Opracowanie koncepcji, Opisu Przedmiotu Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  • Opracowanie założeń do stworzenia modelu hydrodynamicznego, wytyczne budowy hietogramów wzorcowych i wszelkich elementów Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej

 

Karta studium przypadku Rzeszowa do pobrania -> tutaj

Powrót