Debata „Biznes dla Klimatu” – co przedsiębiorstwa robią i będą robić dla klimatu?

Podczas tegorocznej konferencji STORMWATER POLAND miała miejsce debata przedstawicieli biznesu branży ochrony wód, którą zakończyło podpisanie deklaracji „Biznes dla Klimatu”.

Debata przyniosła wymianę argumentów, rozmowę o naprawdę istotnych problemach, oraz wspólny cel, którym było dzielenie się wiedzą, zainspirowanie szeroko rozumianej społeczności oraz deklaracja powzięcia kierunków działania na rzecz ochrony środowiska.

W debacie udział wzięli: Magdalena Markiewicz, Prezes SAUR Polska,  Wojciech Falkowski, Prezes Ecol-Unicon, Maciej Siecla, Prezes HAURATON POLSKA, Sławomir Borak, dyrektor w Wavin Polska oraz  Marek Przytulski, dyrektor w Veolia Polska.  Moderatorem debaty był Tomasz Galiński.

Szczegóły debaty i przytaczanych zobowiązań poniżej.

SAUR POLSKA

Jak podkreśliła Prezes SAUR Polska, Magdalena Markiewicz „biznes posiada pieniądze i niezbędne zasoby, dostęp do specjalistów i technologii, który ma moc zatrzymania tego pędzącego pociągu jakim są zmiany klimatyczne i przywrócenie właściwego porządku w naturze”.  Prezes, SAUR Polska przyznaje, że biznes jest współodpowiedzialny za sytuację, w której znalazło się dziś społeczeństwo i wzywa firmy do uderzenia się w pierś i powzięcia wspólnych działań na rzecz środowiska.

Jakie działania dziś prowadzi SAUR Polska, które mogą być zaadoptowane jako dobra praktyka przez innych przedsiębiorców?

SAUR do wymiany doświadczeń dorzuca ideę nie marnowania ani jednej kropli wody. Inwestycje w działania inżynieryjne pozwoliły firmie zmniejszyć trzykrotnie straty powstające podczas przesyłu wody.  Uszczelnianie i opomiarowanie wodociągów, analiza przesyłów dziennych i nocnych, te wszystkie działania są podejmowane, „żeby tych kropel, które zostaną zmarnowane, zanieczyszczone, którym trudno byłoby wrócić do środowiska naturalnego, było jak najmniej”.

Działania SAUR Polska podejmowane na rzecz edukacji:

Przedszkolaki otrzymują poidełka, dzięki którym maluchy mogą gasić pragnienie wodą prosto z kranu. Starsze pokolenia aktywnie pomagają budując ogrody deszczowe.

Prowadzone są również rozmowy z rządem odnośnie takich przedsięwzięć jak wykorzystywanie osadów ściekowych i przywrócenia im ponownie wartości użytkowej.

 

ECOL-UNICON

Wojciech Falkowski, Prezes Ecol-Unicon, zwrócił uwagę na  konieczność  prowadzenia działań na rzecz przywrócenie neutralności klimatu w miejscu prowadzenia działalności.

Jakie działania dziś prowadzi Ecol-Unicon, które mogą być zaadoptowane jako dobra praktyka przez innych przedsiębiorców?

Wykorzystanie deszczówki. Każda kropla wody spadająca na dach lub plac Ecol-Unicon jest gromadzona w zbiorniku retencyjnym, gdzie zostaje magazynowana, a następnie wykorzystana do podlewania zieleni.

Z kolei HYDROFUN Edukacyjny Park Wodny to inwestycja w projekt edukacyjny, którego celem jest nauka nie tylko dzieci i młodzieży ale również edukacja przedstawicieli gmin i miast w zakresie możliwości jakie już dziś posiadamy w aspekcie gromadzenia wody i wykorzystywaniu jej powtórnie.

Działania firmy podejmowane na rzecz edukacji:

Jak mawia Wojciech Falkowski Prezes Ecol-Unicon „edukację należy zacząć od siebie i własnych wartości”.  Realizowane w firmie projekty, takie jak Ecol-Activ, w ramach których pracownicy dojeżdżają do pracy rowerami, czy zachęcani są do carpoolingu cieszą się dużą popularnością. Pracownicy stawiają czoła również ekologicznym wyzwaniom, takimi jak: krótki prysznic, dzień bez samochodu. Wartości, w których ochrona środowiska ma znaczenia są adaptowane i wdrażane w codzienne życie. To w ludziach jest nadzieja, że żyjąc w zgodzie z tymi wartościami, nie pozwolą, żeby były zrealizowane takie projekty jak droga północna z Chin do Europy.

 

HAURATON POLSKA

Maciej Siecla, Prezes HAURATON POLSKA przypomina, że jeszcze nie tak dawno wykorzystywanie tworzyw pochodzących z recyklingu, było odbierane jako używanie materiałów gorszej jakości, co całkowicie mija się z prawdą, dlatego tak ważna jest zmiana mentalna, która zachodzi w nas samych.

Jakie działania dziś prowadzi HAURATON POLSKA , które mogą być zaadoptowane jako dobra praktyka przez innych przedsiębiorców? 

Hauraton stawia na wykorzystanie technologii, nowoczesnych materiałów i inwestycje w innowacje. W zakładach produkcyjnych firmy wykorzystuje się fotowoltaikę, która dostarcza czystej energii na potrzeby całej produkcji, wytwarzając nawet naddatek energetyczny.

Niebagatelne znaczenia mają również wybierane materiały produkcyjne. Już zastąpienie jednego elementu włókna wzmacniającego, włóknem bazaltowym dalej niewymierną oszczędność dla środowiska.

Firma szczyci się, że 100% materiałów wykorzystywanych do produkcji koryt tworzywowych pochodzi z recyklingu, czyli nie tylko produkcja nie wprowadza do środowiska nowego plastiku ale również zużywa ten z odzysku.

Z kolei inwestycje w innowacje pozwalają na wprowadzenie nowych rozwiązań, które są doceniane przez rynek. Takim przykładem jest technologia wychwytująca 100% cząstek mikroplasitku podczas spłukiwania kruszywa z boisk sportowych, zapobiegająca tym samym przedawania się mikroplasitku do obiegu naturalnego.

Działania firmy podejmowane na rzecz edukacji:

W tym obszarze firma mówi: digitalizacja. Jak wspomina prezes Maciej Siecla „kiedyś drukowaliśmy tak nieskończone ilości cenników, że niektórzy wręcz się śmiali, że nasi dystrybutorzy palą tymi cennikami w kominkach.” Obecnie firma nie drukuje katalogów, cenników, materiałów reklamowych, a cały obieg dokumentacji jest elektroniczny.

 

WAVIN POLSKA

Sławomir Borak, dyrektor w Wavin Polska zaznacza jak ważna jest strategia i wartości firmy, z których wynikają wszystkie podejmowane działania przedsiębiorstwa. Kiedyś przedsiębiorstwami kierował tylko profit i chęć zysku. Dziś jako społeczeństwo jesteśmy świadomi, podążamy za innymi wartościami, dotyczy to zarówno nas, jednostek jak i całych przedsiębiorstw.

Jakie działania dziś prowadzi Wavin Polska, które mogą być zaadoptowane jako dobra praktyka przez innych przedsiębiorców? 

Wavin Polska podąża za strategią, która oparta jest o trzy wartości: Planet, People, Profit. Każda nowa inwestycja firmy, każdy projekt, każde nowe przedsięwzięcie jest oceniane pod względem tych trzech kryteriów. Nie ma tutaj możliwości realizacji inwestycji, która nie jest spójna z tymi trzeba wartościami firmy.

Firma przyjmuje i realizuje wytyczne ONZ z rezolucji na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Są to powzięte konkretne zobowiązania do realizacji następujących celów:

  • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
  • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
  • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
  • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cele wyznaczone przez ONZ są realizowane przez konkretne działania bieżące i to z tych celi wynikają cele operacyjne wdrażane w działalności produkcyjnej powzięte przez organizację.

Na dzień dzisiejszy firma wykorzystuje 8% materiałów pochodzących z recyklingu zewnętrznego, cel który postawiła sobie to wzrost wykorzystania tych materiałów do 25%. Ponadto 80% produktów końcowych wytwarzanych przez firmę może być ponownie zawróconych do środowiska poprzez recykling. Firma za cel stawia sobie podniesienie tego współczynnika do 90%.

Odrębnym aspektem są prowadzone działania legislacyjne i inicjatywy badawcze, na rzecz zmian obowiązujących norm prawnych. Tutaj prowadzone badania pozwalają unaocznić w danych, liczbach i wynikach badań, że materiały poddane recyklingowi i powtórnie zawrócone są tak samo wysokiej jakości jak surowce pierwotne.

Działania firmy podejmowane na rzecz edukacji:

Uświadamianie, uświadamianie i jeszcze raz uświadamianie Pracownikom, przez niekiedy drastyczne ale działające na wyobraźnie obrazy, na których dziewczynka, żeby iść do szkoły na 9:00 rano musi wstać o 4:00, ponieważ półtorej godziny zajmuje jej przyniesienie wody. Budowanie świadomości, że woda jest cennym zasobem, do którego nie każdy ma tak łatwy dostęp jak my w Europie. Zaczynajmy od siebie, np. zakręcając kurek w kranie podczas mycia zębów.

 

VEOLIA POLSKA

Jak mówi Marek Przytulski, dyrektor w Veolia Polska „jesteśmy korporacją, która pracuje na środowisku; pracuje blisko środowiska, wykorzystuje zasoby tego środowiska i wpływa poprzez swoją działalność na te zasoby.” Będąc tak blisko związanym ze środowiskiem, misją firmy stało się odnawianie zasobów świata.

Jakie działania dziś prowadzi Veolia Polska, które mogą być zaadoptowane jako dobra praktyka przez innych przedsiębiorców?

Odnawianie zasobów środowiska Veolia Polska wprowadza przede wszystkim zaczynając od ograniczenia wykorzystania zasobów pierwotnych, niwelując wpływ na środowisko przez produkty uboczne takie jak odpady, ograniczając marnotrawstwo zasobów.

Biorąc pod uwagę, że 90% zanieczyszczenia powietrza generuje transport oraz opalanie w piecach paliwami stałymi VEOLIA Polska swoje działania w znacznej mierze skupia na energii. Rozszerzenie sieci energetyki centralnej, zastępowanie paliwa tradycyjnego miksem paliwowym z alternatywnych źródeł to wymierne działania, które firma prowadzi na rzecz środowiska i przyszłych pokoleń.

Marek Przytulski  podkreśla – „Z naszymi partnerami pracujemy długoletnio, dlatego też działamy z nastawianiem na przyszłość . Szukamy nowych rozwiązań. W 18 lat zainwestowaliśmy 1 100 000 000 zł w działania proekologiczne, dzięki czemu ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o 30%.”

Działania firmy podejmowane na rzecz edukacji:

Podejmowane codzienne małe aktywności sprawiają, że w firmie plastikowe butelki są passe, pracownicy często wybierają transport publiczny a pracodawca inwestuje w niskoemisyjną flotę.

Całość wspierają prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne, w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży, ponieważ to one są najlepszymi nośnikami, które wywierają wpływ również na starsze pokolenia. Firma przede wszystkim edukuje jak dużych nakładów wymaga wytworzenie wody pitnej, jak trudny i potencjalnie niebezpieczny jest proces oczyszczania ścieków dla środowiska, a woda pitna jest cennym jest zasobem.

 

EKSPERCI PODSUMOWUJĄ

Wypowiedzi przedstawicieli biznesu podsumowali eksperci Manifestu Klimatycznego Wszystko w Twoich Rękach mówiąc,  że życzą nam i sobie samym takiego dnia, kiedy wszyscy przyjedziemy do pracy na rowerach, po tym jak zjemy śniadania składające się z ekologicznych produktów, wytworzonych niedaleko naszego domu. Na talerzu nikogo z nas nie zagości awokado. A kiedy dojedziemy do naszych zakładów pracy, będą one czyste, z kominów nie będzie unosił się ciemny dym a wykorzystywany przez nas do produkcji plastik będzie pochodził tylko z recyklingu.

A to wszystko, ponieważ wartości, w które wierzymy powinniśmy pokazywać przez osobiste świadectwo, by uczyć, inspirować i aktywnie przyczyniać się do zmian w trosce o jutro nasze i naszych dzieci.

 

 

JAKĄ TREŚĆ MIAŁA PODPISANA DEKLARACJA BIZNESU NA RZECZ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ?

My przedsiębiorcy i pracodawcy działający w branży ochrony wód, kierowani troską o środowisko naturalne i wspólną przyszłość podejmujemy następujące zobowiązania:

Deklarujemy podjęcie w ramach prowadzonych działalności, aktywnych inicjatyw zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej naszych biznesów.

Zobowiązujemy się stosować praktyki służące maksymalnemu wyeliminowaniu działań szkodzących środowisku naturalnemu a także realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego.

Deklarujemy, że będziemy podejmować stanowcze kroki mające na celu edukację, budowanie świadomości, aktywizujące naszych pracowników, partnerów biznesowych, klientów oraz szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego w zakresie działań proekologicznych.

 

Deklarację „Biznes dla Klimatu”, 5 marca 2020 r. podpisali: Ecol-Unicon Sp. z o.o., HAURATON POLSKA, Wavin Polska, Veolia Polska, SAUR Polska oraz eksperci Jacek Zalewski i Andrzej Staniszewski.

 

 

Powrót