Edukacyjne parki wodne sposobem na retencję w przestrzeni publicznej

Woda – najcenniejszy zasób na ziemi i najbardziej rozpowszechniona substancja w przyrodzie. Zajmuje aż 72% powierzchni naszej planety, co mogłoby sugerować, że mamy jej pod dostatkiem. W praktyce okazuje się, że zaledwie 0,4% zasobów wodnych nadaje się do wykorzystania jako woda pitna.

 

W 2015 roku UNICEF podał, że blisko 750 mln ludzi na naszym globie nie ma dostępu do wody pitnej, a w 2018 roku telewizja BBC opublikowała listę 11 aglomeracji na całym świecie, stojących przed groźbą braku wody pitnej – wśród nich egzotyczne  Sao Paulo, Bangalore, Dżakart, Mexico City, Kapsztad, Istanbuł czy Kair lecz również… Londyn (wbrew potocznej opinii, że jest to miasto ciągłych opadów, w ostatnich dekadach pada tam mniej niż w Paryżu czy Nowym Jorku). Z problem niedostatku wody zmagają się coraz częściej również polskie miasta i wsie. Wiemy też, że specyfika krótkotrwałych i intensywnych opadów rodzi zagrożenia powodzi i podtopień. Dlatego tak ważne by mądrze i odpowiedzialnie gospodarować zasobami dostępnych wód.

Z drugiej strony woda w przestrzeniach publicznych  miast ma wpływ na jakość życia i zadowolenie mieszkańców. Skwery i parki z fontannami cieszą się dużą popularnością, a jakość przestrzeni publicznych z zielono-niebieską infrastrukturą to dzisiaj ważny wyróżnik skuteczności samorządów.

Czym są Edukacyjne Parki Wodne HYDROFUN?

HYDROFUN to właśnie odpowiedź na konieczność edukacji w zakresie racjonalnego korzystania z wody oraz atrakcyjną przestrzeń publiczną, w której głównym aktorem jest właśnie woda. Hydrofun to rekreacyjno-edukacyjna przestrzeń, gdzie dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny sposób poznawać zagadnienia związane z retencjonowaniem i wykorzystaniem wody opadowej oraz urządzeniami hydrotechnicznymi. Mają okazję sprawdzić jak działa śruba Archimedesa, zapora wodna, turbina Peltona czy wodny młyn. Całość układu wykorzystuje oczywiście retencjonowaną w zbiorniku wodę opadową, co dodatkowo podnosi walory edukacyjne. Oczywiście integralną częścią układu jest również system zarządzania i monitoringu, który gwarantuje użytkownikom pełną kontrolę pracy urządzeń.

Podobne parki wodne spotkać można w Pradze, Wiedniu czy Niemczech, a ich zintegrowanie z przestrzenią publiczną miejskich skwerów czy parków sprawia, że cieszą się ogromną popularnością.

Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że warto inwestować w uczenie poprzez zabawę. W Polsce wielki sukces odnoszą centra nauki takie jak warszawski Kopernik, gdyński Eksperyment, czy gdańskie Hevelianum.  Za każdym takim centrum stoi wola i determinacja samorządu, który finansuje lub współfinansuje takie przedsięwzięcia. Edukacyjne parki wodne mogą znakomicie uzupełniać ofertę  edukacyjną w naszych miastach, podobnie jak ma to miejsce u naszych południowych i zachodnich sąsiadów.

Powrót