Dostarczenie kalkulatora doboru pompowni dla firmy Ecol-Unicon

Dostarczenie kalkulatora doboru pompowni opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru pompowni bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator służący do doboru pompowni powstał we współpracy z firmą Ecol-Unicon. Po wprowadzeniu danych dotyczącej inwestycji użytkownik w szybki sposób, w zaledwie 4 krokach jest w stanie wybrać optymalne rozwiązanie bez konieczności czekania na informację zwrotną. Dobór odbywa się w sposób automatyczny po wpisaniu odpowiednich parametrów. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych użytkownik otrzymuje propozycję trzech pompowni. Mają one parametry najbardziej zbliżone do tych, które wprowadzono w poprzednich krokach. Program ma zaimplementowane zabezpieczenia, które uniemożliwiają stworzenie projektu. Jeśli użytkownik wpisze rażąco błędne informacje, pojawi się wskazówka, na jakie elementy powinno zwrócić się uwagę podczas poprawek. Narzędzie prezentuje także informacje na temat typu pompy, mocy, wielkości oraz przepustowości instalacji. Kalkulator umożliwia wygenerowanie wyniku obliczeń w formie pdf. oraz pobranie dokumentu na dysk zewnętrzny. Jest to kompletny dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje konieczne do podjęcia inwestycji, Dzięki temu dokument może zostać dołączony do zapytania kierowanego do wykonawców, którzy mają kompetencje do zbudowania obiektu.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót